Flyktning og vannvakt

Ahmed Ali Sahib har ansvaret for vannforsyningen til over 35.000 mennesker i flyktningleiren Bilel i Darfur. Med klinikk, skole og jordbruk er leiren et helt lite samfunn for folk på flukt fra krig. Som fast giver gjør du det mulig!

Ahmed er ikke til å ta feil av, der smilet går fra øre til øre og latteren kan høres på lang avstand. Han er vannvakt i leiren Bilel, og han har et humør det går gjetord om. Han er selv flyktning og bor i leiren, og hver dag er han på plass ved vanntårnet klokken sju for å starte arbeidsdagen. Det er han som har mye av æren for at det strømmer ut rent, trygt drikkevann fra kranene rundt om i leiren. Sammen med våre partnere, sørger våre rundt 100 lokalt ansatte for at flyktningleirene er trygge oaser i en tørr og urolig region.

«Det gir meg all grunn til å være blid», mener han selv.

Solenergi

SOLCELLEPANELER: Hver morgen skyller Ahmed støv og sand fra solcellepanelene som driver vannpumpa.

Bilel-leiren ligger midt i et tørt landskap, så en viktig jobb for Ahmed er å vaske solcellepanelet for støv og sand hver morgen. Men aller først måler han grunnvannet. Det gjør han ved å slippe ned et målebånd med en sensor som gir fra seg en lyd når den treffer vannet i den 30 meter dype brønnen. I dag noterer Ahmed 16 meter i boka.

Når solcellepanelene er skyllet rene, er alt klart for å pumpe vannet fra brønnen og opp i vanntanken, som ruver 15 meter over bakken.

«Det tar cirka fire timer før tanken er fylt opp», forklarer Ahmed.

Fritt for bakterier

VANNTÅRNET: Ahmed vinker til forbipasserende på vei opp i vanntårnet.

Han ligger ikke på latsiden mens timene går, de bruker han på å gjøre det grønt og frodig på området.

«Det er viktig å skjerme området, så jeg har plantet trær og flere grønnsaker», forteller han, mens han viser oss hvor det har begynt å spire tomater, urter og søtpoteter.

Når vanntårnet er fylt opp, skal det tilsettes en nøye tilmålt mengde klor for å sikre at det ikke finnes sykdomsfremkallende bakterier, virus eller parasitter i vannet. Ahmed klatrer opp stigen, og på veien opp må han stadig stoppe opp og vinke til forbipasserende som roper navnet hans.

Du gjør en forskjell

Som fast giver står du sammen med Ahmed og alle de andre som jobber for å redde liv og forandre liv i Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden.

Tusen takk for at du redder og forandrer liv hver måned! Rent vann forandrer alt.