Kampen for et verdig liv

I en kirke i Soweto er de samlet. Mødre og bestemødrene som nekter å gi opp kampen for at barna deres skal få et verdig liv. «Karabi er min stolthet og min glede, han er verdt å kjempe for», forteller Onkgolotse Mthembu.

IMG_8726.JPG

Onkgolotse betyr frihet og det er nettopp frihet hun ønsker for sønnen sin. Han ble, som mange andre barn i Snake Park i Soweto, født med handikap, og møter lite forståelse og tilpasninger fra skole og lokalsamfunn.

IMG_8716.JPG

Onkgolotse Mthembu og sønnen Karabi.

«Det ble umulig for meg å fortsette i jobben min. Det krever mye oppfølging å ha et handikappet barn, men arbeidsgiver aksepterte ikke at jeg måtte følge sønnen min på behandling», sier Onkgolotse, som også forteller at Karabi blir mobbet på skolen. «Han er like smart som alle andre, men det er for lite forståelse å få, både fra lærere og medelever»

I kirka finner foreldre og besteforeldre sammen for å støtte hverandre og finne løsninger på de problemene de møter. 

IMG_8693.JPG

Området Snake Park i Soweto ligger rett ved det som ser ut som store åser av tørr, hvit sand, men som egentlig er fjell med avfall fra gruvevirksomhet. Egentlig finnes det klare regler som forbyr gruveselskap å forlate gruveavfall slik som dette, men verken myndigheter eller gruveselskapene følger opp. Det er det lokalbefolkningen som betaler prisen for.

I dette området kommer vinden ofte fra nordvest og det giftige gruvestøvet virvles inn over alt. Vi som er på dagsbesøk blir bedt om å ha på munnbind og dekke til åpen hud for å beskytte oss mot hudirritasjon. Mens de som bor her plages med øyeproblemer, eksem og luftveissykdommer. Karabo er en av dem. Han ble født med deformerte armer og kun fire fingre, og har utviklet astma. 

«Her i Snake Park har jeg sett kyr som bare har tre ben, mens andre fødes blinde. De spiser gresset som gror i denne giftige jorda og de som bor her drikker melka fra disse kyrne», forklarer Tiny. Hun er en av de lokale aktivistene som bistår lokalsamfunnet med å dokumentere hvordan livet her leves.  

Lokalaktivisten Tiny forklarer forsker Mariam hvordan det er å bo i Snake park.JPG

Det mangler dokumentasjon på sammenhengen mellom helseplager og det giftige jordsmonnet, men dette ønsker Kirkens Nødhjelps partner, Bench Marks Foundation, å gjøre en studie på. De samarbeider med ulike akademiske institusjoner, slik som Universitetet i Johannesburg og National Institute for Occupational Health, og med seg til Snake Park har fått med forskeren Marian Manuel fra Mintek. Hun tar jord- og vannprøver i nærheten av fjellene med gruveavfall.

«Ser dere hva som er feil med dette vannet? Det er null liv her, det er for surt», forklarer hun. Surt vann oppløser giftige metaller, slik at for eksempel aluminium og kvikksølv blir gjort tilgjengelig for planter og mikroorganismer. «Vi trenger å gjøre flere undersøkelser for å finne ut av hva som skjuler seg i jordsmonnet her og hjelpe de som bor her til å beskytte seg». 

Kirkens Nødhjelps partner, Bench Marks Foundation, følger opp lokalgrupper og aktivister som identifiserer, dokumenterer og rapporterer konsekvenser av gruvearbeid der de bor på en felles nettside. I tillegg samarbeider de med akademiske insitutsjoner og funn fra studier aktivistenes rapporter danner et virkningsfullt grunnlag for å drive strategisk påvirkningsarbeid for å få myndigheter og gruveselskaper til å endre praksis, slik at menneskerettigheter respekteres og at gruvevirksomhet også kommer lokalbefolkningen til gode.

IMG_8551.JPG

Marian Manuel fra Mintek tar vannprøver.

Tekst og foto: Silje Margrete Ander.

Publisert: