Naturkatastrofer, konflikt og økonomisk kollaps

Over 24 millioner afghanere, mer enn halvparten av landets befolkning, trenger idag humanitær hjelp. Din støtte til Kirkens Nødhjelps arbeid har stor betydning for mennesker som har vært utsatt for jordskjelv, ekstremvær, og politisk ustabilitet.

Takk for at du er med på å gi mennesker håp. Håp er noe den hardt prøvede befolkningen i Afghanistan virkelig trenger nå. Ikke minst alle de unge jentene som ikke får gå på skole. Barna, mødrene og familiene trenger å se at omverdenen ikke har glemt dem.
Unge jenters liv og muligheter er ofte de som rammes hardest av katastrofer og konflikt. Foto: Kirkens Nødhjelp.
VANN TIL LIV: Unge jenters liv og muligheter rammes ofte hardest av katastrofer og konflikt. Foto: Kirkens Nødhjelp.

Jeg leder Kirkens Nødhjelps landkontor i Afghanistan og opplevde selv de dramatiske døgnene i august ifjor da Taliban overtok makten. Nå, et år etter, er livet svært hardt for mange vanlige afghanere. Økonomien i landet har kollapset. Ekstrem tørke på andre året og stigende matvarepriser forverrer situasjonen.

På toppen av en kollapset økonomi, ekstrem tørke og stigende matvarepriser er Afghanistan nok en gang utsatt for naturkatastrofer. 22. juni ble Paktika-provinsen øst i landet rammet av jordskjelv. Over 1000 mennesker mistet livet. Kirkens Nødhjelp og våre lokale partnere har delt ut hygiene- og nødhjelpsartikler, og vi reparerer og gjenoppbygger ødelagte hus og sanitæranlegg.

HARDT RAMMET: 22. juni ble Paktika-provinsen øst i Afghanistan rammet av jordskjelv. Over 1000 mennesker mistet livet.

Det siste jordskjelvet gjør den humanitære krisen landet allerede befinner seg i verre. Matprisene skyter i været mens ekstrem fattigdom øker. To av tre barn og deres familier står nå i fare for å sulte på grunn av landets verste tørke på flere tiår, varsler FN. Over 24 millioner afghanere, mer enn halvparten av landets befolkning, trenger i dag humanitær hjelp. Den ødelagte økonomien og bankkrisen i Afghanistan gjør at det ikke finnes penger til mat og lite arbeid for å tjene penger. Innen 2040 kan Afghanistan bli et av landene i verden med minst tilgang på vann — noe som vil forverre sårbarheten spesielt for kvinner og marginaliserte grupper.

Kirkens Nødhjelp har vært til stede i Afghanistan siden 1979, og har bidratt med livreddende tjenester til sårbare mennesker i områder som er vanskelige å nå og med programmer rettet mot å oppnå maktbalanse i samfunnet.

Vi trapper nå kraftig opp vår innsats. Med midler fra blant andre FNs utviklingsprogram og givere som deg er målet at over hundretusen flere mennesker skal få hjelp. Det nye prosjektet vårt i Afghanistan iverksettes i ni provinser sammen med lokale partnere med mål om å møte grunnleggende humanitære behov, samtidig som vi øker tilgangen til mat, vann og inntektsgivende muligheter for de mest sårbare i samfunnet. Vår erfaring og vårt nettverk av lokale partnere, etter mer enn 40 års tilstedeværelse i landet, gjør det mulig å nå frem.

LIVET ETTER RUINER: Gjenoppbygging og framtid er fjernt når morgendagen er usikker. Foto: NTB/AP
LIVET ETTER RUINER: Gjenoppbygging og framtid er fjernt når morgendagen er usikker. Foto: NTB/AP

Sammen er vi der for de nødlidende i Afghanistan, for menneskene som har måttet flykte fra krigen i Ukraina og for de tørkerammede i Øst-Afrika. Sammen kan vi være der for de som trenger det mest.

Nøden kan være overveldende. Men bak tallene er det enkeltmennesker som deg og meg. Din gave redder og forandrer liv.

Takk for at du gir mennesker håp og fremtidstro! 

Canisius 

 Takknemlig hilsen,

 Canisius Sovis
 Leder for Kirkens Nødhjelp i Afghanistan
 Kabul, September 2022