Kirkens Nødhjelp med livsviktig hjelp til Ukraina

24. februar 2022 invaderte Russland Ukraina. Et år etter er de humanitære behovene enorme. Åtte millioner mennesker har flyktet fra landet og 17,6 millioner trenger nødhjelp og beskyttelse.

Ukraina 22.3.2023.png

Lidia (72) er lam og kan ikke flykte. Familien har blitt igjen for å ta vare på henne. De får nødhjelp fra vår partner i Ukraina. 
Foto: Andras D.Hajdu/Act HEKS (Kirkens Nødhjelps partner).

Sist oppdatert 21.02.2023.

Hjelp oss å hjelpe mennesker i nød. Vipps til 2426 og merk innbetalingen med "Ukraina", eller benytt konto 1594.22.87426 og merk innbetalingen med "Ukraina". 

Flyktningkrisen som følge av krigen i Ukraina er nå den raskest voksende i Europa siden andre verdenskrig. Over åtte millioner mennesker har flyktet fra Ukraina og seks millioner mennesker er internt fordrevet i landet. Behovet for humanitær hjelp er enormt. Folk trenger livsnødvendige ting som vann, mat, husly og medisiner.   

Behovene er størst i de områdene som ikke er under den ukrainske regjeringens kontroll, og i de områdene som er direkte berørt av aktive konflikter (OCHA, desember 2022). 

Etablerte flyktningmottak

Kirkens Nødhjelp, støtter vår internasjonale humanitære partner ACT Alliance og flere av ACTs søster organisasjoner som blant annet Swiss Church Aid (HEKS). I tillegg støtter vi våre lokale partnere i Ukraina og i nabolandene. Vi er i gang med nødhjelpsrespons i Ukraina, Ungarn, Romania og Polen. 

Gjennom våre ACT partnere har vi etablert flyktningmottak i flere av grenseområdene, hvor flyktninger får husly, mat, vann, hygieneartikler, førstehjelpsutstyr, medisiner og annen hjelp. 

Gjennom vår partner HEKS sørger vi for tilgang til vann og sanitær fasiliteter på sentre der internt fordrevne holder til. I tillegg planlegger vi å rehabilitere infrastruktur, som vannforsyningssystem, når forholdene tillater det.

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Foto: Hungarian Interchurch Aid/ACT/Kirkens Nødhjelp

Bidrar til arbeidet mot menneskehandel

I flere av Ukrainas naboland er flyktningsituasjonen kaotisk. Mange frivilige organisasjoner ønsker å hjelp flyktningene videre, men i mylderet av mennesker som vil hjelp, finnes det også de som har andre hensikter. 

FN og flere hjelpeorganisasjoner har advart mot at flyktninger fra Ukraina kan bli ofre for menneskesmuglere, og utsettes for seksualisert vold. Kvinner og barn er ekstra utsatt for dette.

Sammen med våre partnere arbeider vi mot menneskehandel i Romania og Ukraina. 

Våre partnere gir informasjon om hvordan man kan rapportere om mistanke om menneskehandel og informerer om hvilke rettigheter flyktningene har. Vi tilbyr også steder hvor man kan få beskyttelse, og gir frivillige og sosialarbeidere opplæring i hvordan de skal etablere gode beskyttelsestiltak ved flyktningmottakene.

Vår partner HEKS sikrer tilgang til livsviktig forsyninger via kontantoverføringer. Dette gir folk mulighet til å dekke deres mest prekære behov, som for eksempel mat, medisiner, hygieneartikler, transport og husleie.

 Gir opplæring til sosialarbeidere

Mange av de som er rammet av krigen har fått traumer og psykiske lidelser som følge av ting de har sett og opplevd.

I Romania gir vi nå opplæring til sosialarbeidere i hvordan de best kan ivareta flyktninger som har fått traumer eller sliter psykisk.

Sør i Ukraina vil vi også samarbeide med myndigheter og partnere for å trappe opp arbeide for å hjelpe dem som har blitt utsatt for kjønnsbasert vold eller har fått traumer og psykiske lidelser som følge av krigen.

Rask respons takket være givere

24. februar 2022 gikk Russland til angrep på Ukraina. Med fly, bomber og tanks har Russland inntatt landet som for tretti år siden frigjorde seg fra Sovjetunionen og ble uavhengig. 

– Takket være midler som er samlet inn i Norge blant annet gjennom Fasteaksjonen og fra våre givere, kan Kirkens Nødhjelp støtte en katastrofeinnsats slik det nå er behov for i Ukraina. Folk i nød skal ha hjelp, derfor er jeg veldig glad for at vi raskt kan bidra i kriser takket være våre støttespillere, sier Høybråten. 

Kirkens Nødhjelp har jobbet med fredsbygging i en årrekke og har 75 års erfaring med nødhjelpsarbeid. 

Kirkens Nødhjelp har jobbet med fredsbygging i en årrekke og har 75 års erfaring med nødhjelpsarbeid. 

Hjelp oss å hjelpe mennesker i nød. Vipps til 2426 eller benytt konto 1594.22.87426 og merk innbetalingen med "Ukraina".

 

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

 

STØTT VÅRT ARBEID I UKRAINA

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned