WASH redder liv

Kirkens Nødhjelps vannprosjekter handler om mer enn vann. Internt bruker vi forkortelsen WASH, som står for vann, sanitær og hygiene. Det er fordi rent vann nytter lite uten trygge doer og god hygiene. Din støtte til vårt WASH-arbeid har aldri vært viktigere.

WASH: Utdeling av hygienepakker etter eksplosjonen i Beirut i august. Foto: Håvard Bjelland.

Fortsatt mangler 1 av 9 mennesker tilgang til rent vann, og enda flere mangler trygge sanitær- og hygieneforhold. Derfor jobber vi helhetlig med WASH i alle våre vannprosjekter. I tillegg til vann og sanitær, er WASH tilgang til håndsåpe og munnbind – og informasjon om smittespredning, god håndhygiene og sosial distansering. Derfor er WASH er også vårt viktigste våpen i kampen mot covid-19.

Vann, såpe, munnbind – og kunnskap

Over en årrekke har vi skaffet millioner av mennesker rent vann og trygge sanitærforhold. Vi har delt ut hygienepakker med såpe, bind og bleier til flyktninger og overlevende etter katastrofer. Og vi har utdannet hygienepromotører som sprer kunnskap, først og fremst om god håndvask. Din støtte til dette arbeidet gir resultater nå.

Alle våre prosjekter er tilpasset lokale behov og muligheter, og vårt arbeid er i stadig utvikling. Vi får stadig ny kunnskap om hva som gir størst effekt. Nå vet vi at munnbind sammen med sosial distansering og håndvask er viktige tiltak mot smittespredning, og derfor deler vi nå ut munnbind i tillegg til håndsåpe og andre hygieneprodukter til flyktninger og andre sårbare grupper. Men den mest verdifulle hjelpen vi kan gi, er selve kunnskapen.

GLITTERSMITTE: I denne flyktningleiren i Libanon bruker våre hygienepromotører glitter for å vise hvordan bakterier og virus spres fra menneske til menneske og fra hender til ansikter. Løsningen er grundig håndvask.

Opplysningsarbeidet starter med mødrene og barna. Mødrene lærer om betydningen av å vaske hendene etter toalettbesøk og før amming, matlaging og måltider. Barna lærer fort og er ikke redde for å passe på at alle andre også vasker hendene sine skikkelig. Og når god håndvask er blitt en vane, lar ikke resultatene vente på seg. Hvert sykdomstilfelle medfører store kostnader i form av transport til klinikk, legetime, medisiner og tapte inntekter. Hygiene er rett og slett fattigdomsbekjempelse.

Tusen takk for at vi kan regne med deg!