To nye «Grønne skoler» på Haiti har fått vann, toaletter og gode sanitærforhold

Skolebarn i Haiti

 

Ecole national de Gressier(Lokalskole i Gressier) og Ecole Communautaire de Vieux Caille (Den nasjonale skolen i Vieux Caille) ble plukket ut for å bli utbedret og få innstalert gode vann og hygiene fasiliteter i 2018. Nasjonalskolen for Gressier har 140 elever (65 jenter og 75 gutter) og Felleskolen Vieux Caille, har hele 1091 elever (556 jenter og 535 gutter).

 Her ligger skolene - i henholdsvis i Gressier og Grand Goave kommuner:

Gressier og Grand Goave kommune


1. Ecole national de Gressier(lokalskole i Gressier)

Rehabilitering av Gressier skoles «sanitærbygninger». 

Do på Gressier skole


Rehabilitering av bygninger med 8 toaletter, nye klosetter og servanter. Vanntank ber blitt installert for å levere vann til toalettene. De to sanitære blokkene har blitt malt og dørene av tre er skiftet ut med metalldører for å sikre mer sikkerhet og personvern til elevene.

 

 

2. Ecole Communautaire de Vieux Caille (den Nasjonale skolen i Vieux Caille)

En sanitetsblokk/bygg er blitt bygget med 8 toaletter, separate for gutter og jenter, og ett handikap toalett tilgjengelig for rullestol med tilpasset rampe og ett urinal for guttene ble også innstallert.

Reparasjon av to håndvaskstasjoner med 3 kraner hver og en ny håndvaskstasjon ble bygd i tilknytning sanitetsblokkene med 4 kraner slik at elevene kan vaske hendene etter bruk av toalettene.

Vi har totalrenovert skolekjøkkenet hvor vi har tettet sprekker i veggene og malt vegger og tak inne og ute, kranene og rør fikset og det er lagt fliser på veggene der mat tilberedes. En vanntank er også blitt installert på taket for å føre vann til kjøkkenet for å vaske og lage mat. 

Takk til dere som har bidratt for å gjøre dette viktige arbeidet!