Skap en grønn skole!

Vann og helse på skoler i Haiti!

Om prosjektet

Det fattigste landet på den vestlige halvkule er spesielt utsatt for jordskjelv og tropiske stormer. Sammen med Kirkens Nødhjelp kan dere skape en skole som tar vare på helsen og tryggheten til barna. Skolen får trygge toaletter og rent vann som forhindrer spredning av farlige vannbårne sykdommer som kolera. Sammen sikrer vi barns rett til utdanning – og tryggheten til et helt samfunn!

Bakgrunn

Den 12. januar 2010 ble verdens oppmerksomhet rettet mot Haiti. Jordskjelvet rammet 3 millioner mennesker, og kan ha krevd så mye som 160.000 menneskeliv. Det fattige og politisk ustabile landet ble nærmest lagt i grus. Samme høst brøt det ut en koleraepidemi i landet, noe som alltid er en risiko i kjølvannet av en katastrofe.

Last ned prosjektbeskrivelse

Fakta om Haiti

Befolkning: 10,6 millioner (2017)
Hovedstad: Port-au-Prince
Språk: Fransk og haitisk kreol
Religion: Katolsk (57 %), protestantisk (40 %); rundt halvparten praktiserer i tillegg voodoo
Forventet levealder: 62 år
Fattigdom: 60 % lever under fattigdomsgrensen (2017)
Leseferdighet: 60 % kan lese og skrive
Levekår: Haiti er nr. 163 av 188 land på FNs levekårsindeks (HDI 2016)

Manglende tilgang til rent vann og sanitæranlegg er en landsdekkende utfordring og en årsak til vannbårne sykdommer og diaré. Foreløpig utgjør mangel på disponering og løsninger for fjerning menneskelig avfall en konstant risiko for utbrudd av kolera epidemier. Folk bruker ofte de samme kildene for drikkevann og bading, uten adskilte områder for jenter og kvinner. Mangel på egnede og separat latriner for jenter er også et problem på skolene.

Kart over Haiti.
Fokusområder: Vi konsentrerer oss nå om lokalsamfunn i områdene sørøst og nordvest for hovedstaden Port-au-Prince

Trygge skoler

Med «trygge skoler» menes det to ting: Rent vann, trygge sanitærfasiliteter og hygieneopplæring sikrer elevenes helse og jentenes mulighet for å gå på skole, også i perioder der menstruasjon stiller ekstra høye krav til personlig hygiene. Men det er også avgjørende at infrastrukturen, altså både selve bygningene og vann- og avløpssystemene, kan motså naturkatastrofer som jordskjelv, men også ekstremvær som orkaner og flommer.

Haiti ligger på øya Hispaniola (sammen med nabolandet Den dominikanske republikk), og klimaendringene har gjort de karibiske øyene enda mer sårbare for ekstremvær. Senest i 2016 traff orkanen Matthew kysten av Haiti og skapte enorme ødeleggelser. Kirkens Nødhjelp drev et omfattende hjelpearbeid etter orkanen, men den gode nyheten var at skolene vi har bidratt til å ruste opp etter jordskjelvet i 2010 ikke bare forble uskadde. Under orkanen fungerte skolene som tilfluktsrom både for elever og hele lokalsamfunn.

Prosjektet

Konkret består prosjektet av følgende hovedkomponenter:

  1. Samarbeid med lokale og internasjonale organisasjoner som bygger og rehabiliterer skoler. Vi stiller tydelige krav til kvalitet og godt vedlikehold på skolene.
  2. Forsyning av trygt drikkevann, i form av rørledninger fra en drikkevannskilde i nærheten, boring av brønn og/eller anlegg for oppsamling og rensing av regnvann, samt distribusjon av vann til vannkraner og sanitæranlegg/toaletter på skolen.
  3. Solcellepaneler som forsyner vannpumper med miljøvennlig elektrisitet.
  4. Forebygging av vannbårne sykdommer som kolera i form av opplæring gjennom klasseromsundervisning, rollespill/teater og praktiske øvelser.
  5. Dannelse av såkalte Hero-grupper av elever som får spesiell opplæring i hygienetiltak og formidling, og som gjennomfører informasjons- og holdningskampanjer i nærmiljøene.
  6. I tillegg tilbyr mange av skolene elevene å dyrke grønnsaker på skolens område, noe som kan gi et verdifullt tilskudd til ernæringen eller inntekter.

Last ned prosjektbeskrivelse

Sammen redder vi liv!

Når vi sammen skaper en trygg skole i Haiti, sikrer vi ikke bare barns – og spesielt jenters – rett til utdanning. Vi gir barn og ungdom muligheten til å beskytte seg mot vannbårne sykdommer som i mange tilfeller kan være dødelige. Og i tillegg gir vi lokalsamfunn et trygt tilfluktssted neste gang et jordskjelv, en orkan eller en flom rammer. Sammen redder vi liv og forandrer liv!

Kontakt oss

Håkon Strøm


Håkon Strøm,
Seniorrådgiver Skoler
Tlf: +47 905 62 376
E-post: hst@nca.no

 

Tilbake til landsiden