Takk for underskriften

Takk for at du er med i kampen for å stoppe klimakrisen! Det er viktig at du sier fra.

Vi gir beskjed til regjeringen om at Norges mål om 40 % kutt innen 2030 ikke er godt nok for å lykkes med Parisavtalen. 2018 er et avgjørende år for verdens klima. På klimatoppmøtet i Polen i desember 2018 skal verdens ledere gjøre opp klimaregnskapet. Vi vet vi har et stykke igjen å gå, og sammen skal vi sørge for at Norge må bidra til at vi kommer oss i mål.

Med dine underskrifter er du med på å sende klare meldinger til mennesker med makt: Vi står på de fattige og undertryktes side i kampen for en rettferdig verden!

Bli med på våre sms-opprop!

Send DELTA på sms til 2426

Du vil motta 1–2 SMS-opprop i måneden. Tjenesten koster 7 kroner per mottatt opprop, og overskuddet går til Kirkens Nødhjelps arbeid. Du kan når som helst melde deg ut ved å sende OPPROP STOPP til 2426.