Behold bistandsprosenten

Norge må opprettholde bistandsnivået på 1% av bruttonasjonalprodukt, slik nivået har ligget på i flere år.

BEHOLD BISTANDSPROSENTEN!

- Dersom den påtroppende regjeringen velger å gå bort fra målet om én prosent bistand, er det dypt beklagelig, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Bistanden fra Norge går til mange gode formål i mange fattige land. Barn- og mødrehelse er bare ett av områdene. I tillegg er bistanden med på gi millioner av mennesker et bedre liv gjennom støtte til blant annet utdanning, jobb, miljø- og klimatiltak, energi, og godt styresett.

I flere år har Norge hatt som prinsipp å gi minst 1% av bruttonasjonalinntekten (BNI) i bistand til fattige land. Den nye regjeringen har imidlertid varslet at de ikke er opptatt av å videreføre dette målet når de skal legge frem statsbudsjettet for 2014.

Men budsjettet skal vedtas i Stortinget. Derfor ber vi partiene forhandle frem et statsbudsjett der nivået på bistanden fortsetter å ligger på minst 1% av BNI.

Pågående kampanjer