Behold bistandsprosenten

Norge må opprettholde bistandsnivået på 1% av bruttonasjonalprodukt, slik nivået har ligget på i flere år.

BEHOLD BISTANDSPROSENTEN!

- Dersom den påtroppende regjeringen velger å gå bort fra målet om én prosent bistand, er det dypt beklagelig, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Bistanden fra Norge går til mange gode formål i mange fattige land. Barn- og mødrehelse er bare ett av områdene. I tillegg er bistanden med på gi millioner av mennesker et bedre liv gjennom støtte til blant annet utdanning, jobb, miljø- og klimatiltak, energi, og godt styresett.

I flere år har Norge hatt som prinsipp å gi minst 1% av bruttonasjonalinntekten (BNI) i bistand til fattige land. Den nye regjeringen har imidlertid varslet at de ikke er opptatt av å videreføre dette målet når de skal legge frem statsbudsjettet for 2014.

Men budsjettet skal vedtas i Stortinget. Derfor ber vi partiene forhandle frem et statsbudsjett der nivået på bistanden fortsetter å ligger på minst 1% av BNI.

Pågående kampanjer

Klima, Energi og jordbruk

Klimakrisen er vår tids største utfordring og vi må løse den sammen. Les mer om Kirkens Nødhjelps arbeid for å gjøre mennesker bedre rustet til å takle og tilpasse seg klimaendringene.

Gaver for forandrer verden

Vi har gaver for alle anledninger! Velg en symbolgave som passer mottakeren av gavekortet og ditt gavebudsjett. Vi sørger for at gaven skaper størst mulig forandring der behovene er størst akkurat nå.

Vann forandrer alt

Vann er en forutsetning for alt liv, for levedyktige samfunn og for økonomisk vekst. Les mer om Kirkens Nødhjelps vannarbeid og hvordan din bedrift kan bidra til en vannsikker fremtid.