KLIMATOPPMØTET: STØTT FILIPPINENE!

Resultat: Norge bevilget 15 millioner til klimatilpasning under FNs klimatoppmøte i Warzawa

TID FOR Å HANDLE

Tyfonen på Filippinene minner oss om at klimaendringene er i gang. Behovet for klimatilpasning er stort.

Natt til fredag 8. november 2013 ble Filippinene rammet av en av de verste tropiske stormene som noen sinne har truffet land. Flere tusen mennesker omkom og flere millioner mennesker ble berørt.

Dessverre kan vi vente mer ekstremvær og katastrofer som følge av klimaendringene. Dette vil ramme fattige land som Filippinene hardest.

Katastrofen på Filippinene viser med all tydelighet hvor viktig det er å redusere klimagassutslippene for å unngå at dette skjer igjen. I tillegg må Norge og andre rike land, som har ansvar for klimaendringene, legge penger på bordet for at fattige land kan stå i mot klimaendringene.

DISSE STOD BAK KAMPANJEN:

  • Kirkens Nødhjelp
  • Changemaker
  • Caritas Norge
  • Kirkene i Norge gjennom Skaperverk og Bærekraft-prosjektet
  • KFUK-KFUM Global
  • Digni
  • Det norske misjonsselskap (NMS)
  • Aeropagos
  • Ungdom i oppdrag
  • Normisjon

FNS KLIMATOPPMØTE - BEHOV FOR PENGER

Kampanjen ble startet i forbindelse med FNs klimatoppmøte i Warszawa. Møtet var viktig på vei mot en internasjonal enighete om en rettferdig, bindende og fleksibel avtale i 2015. Spørsmålet om klimafinansiering er et viktig tema, spesielt for fattige land.

Fattige mennesker rammes hardest av klimaendringene, selv om de i liten grad har stått for utslippene. Vi må sørge for at fattige mennesker kan beskytte seg mot de endringene som kommer til å skje, og som allerede skjer i dag. Til dette trengs det penger.

Penger til klimatiltak er et spørsmål om nødvendighet. Men det er også et spørsmål om tillit. Rike land har lovet 100 milliarder dollar i året innen 2020, men hittil har forpliktelsene latt vente på seg. Dersom de rike landene bryter løftene de har gitt, kan det bli vanskelig å gå videre på andre områder i forhandlingene.