Dette mener Kirkens Nødhjelp om klima

Mens det er vi som har tjent oss rike på å slippe ut klimagasser er det de fattige i verden som lider mest under konsekvensene. Det eneste rettferdige er at vi i den rike delen av verden tar størstedelen av jobben, sier generalsekretær Anne-Marie Helland.

Sjekk ut www.landeplager.no, og send din favorittlandeplage til klima- og miljøministeren!

- Vi trenger en rettferdig klimaavtale. Land som Mosambik, Filippinene og Bangladesh merker klimaendringene allerede – og det er de fattigste som rammes hardest. Det haster å få på plass en global rettferdig løsning, sier Helland.

Norges klimaansvar er større

Kirkens Nødhjelp lanserte i august i år en ny rapport som konkluderer mer at Norge må ta et langt større klimaforpliktelser enn det vi gjør i dag. Det er en stor global oppgave å kutte tilstrekkelig med utslipp og skaffe nok penger til å beskytte oss mot klimaendringer som kommer. Denne oppgaven mener Kirkens Nødhjelp må fordeles rettferdig. Og den må gi rom for fattieg land å utvikle seg slik vi har gjort.

- Kirkens Nødhjelp mener at Norge bør sette seg et mål om å kutte 48% innenlands innen 2030. I tillegg må Norge oppskalere bidraget til klimakutt i fattige land, gjennom penger og overføring av miljøvennlig teknologi, sånn at de globale kuttene blir store nok, sier Helland.

Her er Kirkens Nødhjelps konkrete forslag til klimapolitikk:

  • Norges retteferdige andel av det globale klimaansvaret frem mot 2020 er 12 ganger høyere enn det befolkningstallet vårt skulle tilsi.
  • Norge har ansvar for 0,84 % av klimakuttene som verden totalt må ta innen 2020, og 0,69 % av kuttene innen 2030 mens vi utgjør kun 0,07 % av verdens befolkning.
  • Dette innebærer at Norge må kutte utslipp med omtrent 300 % innen 2020, og 585 % innen 2030, sammenliknet med 1990-nivå. Det er selvsagt ikke mulig å kutte alt dette i Norge.
  • Et forslag til løsning er at Norge kutter 48 % nasjonalt innen 2030, og at vi tar ansvar for resten av kuttene gjennom å finansiere utslippskutt i andre land.