Rent vann til alle!

Ingen mennesker kan leve uten vann. Det finnes nok ferskvann til alle på jorda. Likevel mangler én av ti mennesker tilgang på rent vann.

Før måtte Agnes Paulo (12) gå i mange timer hver dag for å hente vann. Etter at landsbyen hennes i Tanzania fikk boret en brønn med rent vann, kan hun gå på skole i stedet. Foto: Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp
Før måtte Agnes Paulo (12) gå i mange timer hver dag for å hente vann. Etter at landsbyen hennes i Tanzania fikk boret en brønn med rent vann, kan hun gå på skole i stedet. Foto: Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp

Krev rent vann til alle!


Send OPPROP VANN + ditt navn til 2468.

16 millioner mennesker er truet av tørken i Etiopia. Over 5 millioner av disse mangler tilgang på rent vann. Dessverre er mangel på rent vann et globalt problem. 1 av 10 mennesker i verden har ikke tilgang på rent vann.

Hvert år dør millioner av mennesker, de fleste barn, på grunn av sykdommer relatert til manglende tilgang på rent vann eller dårlige hygieniske forhold. Mangel på rent vann kan også føre til matmangel eller hindre at du får jobb eller utdanning. Vi vet for eksempel at mange barn, særlig jenter, må bruke tid på å hente vann langt unna der de bor, noe som gjør at de får mindre tid til å gå på skole.

Dette kan vi ikke akseptere.

Samtidig vet vi at klimaendringene gjør det vanskeligere for mennesker å få tilgang på rent vann, blant annet på grunn av at flom og tørke blir mer vanlig. Det er ventet at én av fire mennesker vil bo i et land som sliter med vannmangel i 2050.

Men det er mulig å gjøre noe. Høsten 2015 ble verdens ledere enige om at alle mennesker skulle sikres tilgang til rent vann innen 2030. De lovte også at alle skal få gode sanitærforhold og bærekraftig forvaltning av verdens vannressurser.

Dette var en del av FNs bærekraftsmål. Statsminister Erna Solberg signerte for Norge. Dette er altså noe verdens toppolitikere har forpliktet seg til. Dette er fantastisk, men det skjer ikke av seg selv. 

Derfor trenger vi din stemme. Bli med og kreve at verdens ledere gjør det de kan for å innfri det de lovte høsten 2015.

Send OPPROP VANN + ditt navn til 2468. Da krever du at verdens ledere gjør det de kan for å sikre verdens mennesker tilgang på rent vann og trygge sanitærforhold.

Mer om FNs bærekraftsmål nummer 6