Skattesystemet kan hindre ulikhet

Det internasjonale skattesystemet er rammene som regulerer hvordan selskaper som opererer i flere land skal betale skatt. Dette systemet er mangelfullt, og som filmen har vist er ikke det så rart fordi systemet ble laget på det tidspunktet man måtte bruke hest og kjerre for å komme seg til fotografen.

 

Fattige land taper milliarder på grunn av selskapers og rike menneskers skattejuks.

Vi må få et bedre og mer moderne
internasjonalt skattesystem!

Kirkens Nødhjelps logo, KFUK-KFUM Globals logo, Changemakers logo

 

Hvorfor er skatt viktig for utvikling?

Skatt er essensielt for å skape utvikling fordi det skaffer statlige inntekter som gjør staten i stand til å tilby velferdsgoder som for eksempel skoler, veier, sykehus, studentlån og andre velferdsgoder du trenger.

1.400.000.000 nye skoleplasser i Etiopia kunne vært dekket av tapte skatteinntekter hvert år.

Skatt skaper utvikling ved:

  • Å skaffe inntekter.
  • Å bygge finansiell og administrativ kapasitet.
  • At skattebatalerne stiller staten til ansvar.

Vi har altså det samme internasjonale skattesystemet i dag som på 1930-tallet. På det tidspunktet foregikk internasjonal handel på en ganske annen måte enn i dag. Transport, kommunikasjon og muligheter for pengeoverføringer har endret seg radikalt på 100 år, men systemet har ikke fulgt etter.

I praksis betyr blant annet dette at det er gode muligheter for internasjonale selskaper og privatpersoner med store formuer til å finne løsninger der de ikke trenger å betale skatt. Dette er ikke nødvendigvis ulovlig, fordi systemet vi har er for utdatert til å fange det opp, men det får store konsekvenser.

425 milliarder forsvinner ut av Afrika hvert år på grunn av skatteunndragelser.

Hvordan kan Finansministeren modernisere skattesystemet?

 

Enhetlig tilnærming til skattlegging:

  • Skattlegging på bakgrunn av den totale inntekten i et multinasjonalt selskap.
  • Formel som regner ut hvordan skatten skal fordeles på ulike land.
  • Mer rettferdig skattlegging!

I dag ser vi på store multinasjonale selskaper, f.eks. Google og Coca-Cola, som mange små selskaper, i stedet for ett stort. Selskapene kan enkelt flytte penger mellom egne selskaper (datterselskaper) i ulike land for å betale minst mulig skatt. På denne måten unngår de prinsippet om at skatt skal betales der verdiene skapes, og kan i stedet gjemme pengene sine i skatteparadiser.

Bilder av karibiske øyer.

"Skatteparadis er land eller områder som kjennetegnes ved at de har forskjellige skattesystemer for lokale innbyggere og utlendinger.

Skatteparadis tilbyr ikke bare utlendinger lav eller ingen skatt, men også anonymitet og enkle, raske og fleksible regler for registrering."

- Tax Justice Network Norge

Enhetlig skattelegging innebærer å se på den totale inntekten i et multinasjonalt selskap, altså inntekten i alle land samlet. Coca Cola, Nestlé og Facebook har kontorer i mange land i verden, men de er egentlig bare tre selskaper. På denne måten vil skatteinntektene fordeles rettferdig mellom alle landene som er involvert i verdiskapningen og det er ikke noe poeng å gjemme pengene.

Dette blir mer rettferdig for alle land, og det er viktig for at utviklingsland skal få de skattepengene de trenger for å bygge skoler og levere helsetilbud til befolkningen sin.

Vi trenger en oppdatering av skattesystemet!