Takk for din underskrift

Takk for at du er med i kampen for et mer rettferdig internasjonalt skattesystem!Det er viktig at du sier fra. Vi gir beskjed til Finansministern etter valget om at det internasjonale skattesystemet må få en skikkelig oppdatering.

Det internasjonale skattesystemet er gammeldags.

Vi må få et mer rettferdig system, slik at selskaper betaler i skatt i det landet de jobber i. Det er viktig for at alle skal få mulighet til å få legehjelp når man er syk, få pensjon når man blir gammel eller ha mulighet til å ta utdannelse.

Del kampanjen