Slik hjelper du folk å hjelpe seg selv

Som fast giver er du ikke bare med og redder liv i katastrofer og skaffer folk varig tilgang til rent vann. I Tanzania hjelper du fattige bønder å finne sin egen vei ut av fattigdom. Det finnes ikke mye bistand som gir så mye forandring for hver krone!

Elizabeth Mpigauzi fra Chunya i Tanzania er enke med fire barn. Tidligere levde hun på mindre enn 20 kroner dagen. Etter under ett år har Elizabeth anlagt 13 grønnsaksbed, og med fire innhøstinger i året, tjener hun nå godt over 100 kroner dagen. Hun har hittil investert totalt 950 kroner i grønnsaksproduksjonen sin, og de løpende kostnadene er på under 10 %. ALLE FOTO: Alpha Kapola/Kirkens Nødhjelp
Elizabeth Mpigauzi fra Chunya i Tanzania er enke med fire barn. Tidligere levde hun på mindre enn 20 kroner dagen. Etter under ett år har Elizabeth anlagt 13 grønnsaksbed, og med fire innhøstinger i året, tjener hun nå godt over 100 kroner dagen. Hun har hittil investert totalt 950 kroner i grønnsaksproduksjonen sin, og de løpende kostnadene er på under 10 %. ALLE FOTO: Alpha Kapola/Kirkens Nødhjelp

De siste par årene har vi i Kirkens Nødhjelp fått hjelp av den norske forretningsutvikleren Jakob Fagerland til å skape et banebrytende pilotprosjekt som viser hvordan mikroinvesteringer kan være en vei fra fattigdom til et bærekraftig levebrød for bønder som livnærer seg på småskalaproduksjon, ofte av arealkrevende avlinger som mais og solsikke. Såkorn av god kvalitet leveres kun i store kvanta, og er derfor utenfor rekkevidden til fattige bønder. Dette prosjektet gir bøndene muligheten til å utvikle en stabil og lønnsom produksjon med en startinvestering på under 100 kroner. Prosjektet bygger på infrastrukturen Kirkens Nødhjelp og våre partnere har bygget opp over flere år, med 100.000 mennesker organisert i over 3.000 lokale spare- og lånegrupper. Det nasjonale nettverket gjør skalering av prosjektet mer effektivt, og felleskapet av småbønder i hver gruppe gir positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Bonden starter med et grønnsaksbed på 8×1 meter. Ved hjelp av en enkel kanne og to dryppvanningsslanger, kan bonden selv lage et enkelt irrigasjonsanlegg. Bonden kjøper kvalitetsfrø og -gjødsel fra en lokal «agroprenør», som kjøper inn større kvanta og selger videre i porsjoner som er tilpasset slike små grønnsaksbed. På bare 90 dager gir disse bedene flere ganger større og mer varierte avlinger og en avkastning på opptil 10 ganger investeringen. En del av avkastningen kan investeres i et nytt grønnsaksbed, og i løpet av bare ett år gir disse småbrukene familiene et næringsrikt kosthold og stabile inntekter som for eksempel kan brukes på helsetjenester og skolegang til barna.

Sarah Wiseman Mwalewela er alenemor med seks barn. Det enkle, men effektive irrigasjonsanlegget vanner grønnsaksbedene automatisk. Alt bonden trenger å gjøre, er å fylle kannene med 10–20 liter vann morgen og kveld.
Sarah Wiseman Mwalewela er alenemor med seks barn. Det enkle, men effektive irrigasjonsanlegget vanner grønnsaksbedene automatisk. Alt bonden trenger å gjøre, er å fylle kannene med 10–20 liter vann morgen og kveld.

Så kan det være du spør hvordan du som fast giver støtter et prosjekt der de fattige bøndene selv investerer og utvikler sitt eget levebrød? Kirkens Nødhjelp deler jo ikke ut hverken frø, gjødsel eller utstyr. I stedet går din støtte til å spre kunnskap gjennom utvikling og utvidelse av selve prosjektet. Vi ansetter agronomer, slik at vi kan hjelpe mange flere mennesker å løfte seg selv ut av fattigdom.

Nankondo Kivatiro (til venstre) er en av dem som har lykkes med maisavlinger som vokser seg større raskere og er mer robuste, takket være bedre såkorn, gjødsling og gode metoder. Her står hun foran noen av sine maisplanter i Kiteto sammen med den lokale rådgiveren Agness Paula og Jakob Fagerland i Kirkens Nødhjelp, som har utviklet og implementert pilotprosjektet i Tanzania.
Nankondo Kivatiro (til venstre) er en av dem som har lykkes med maisavlinger som vokser seg større raskere og er mer robuste, takket være bedre såkorn, gjødsling og gode metoder. Her står hun foran noen av sine maisplanter i Kiteto sammen med den lokale rådgiveren Agness Paula og Jakob Fagerland i Kirkens Nødhjelp, som har utviklet og implementert pilotprosjektet i Tanzania.

Vi er nå i ferd med å oppskalere prosjektet både i Tanzania og i andre prosjektland med liknende forutsetninger, for å gi enda flere mennesker enda større muligheter for hver krone. Våre kolleger fra Zambia, Burundi, Somalia og Sudan har allerede vært på befaring i prosjektet, og planlegger nå å innføre Tanzania-modellen i sine prosjektland.

Som fast giver gjør du det mulig! Tusen takk!Tale Hungnes