- Får dytt i ryggen, burde fått spark bak

Stortingets innstilling til Oljefondsmeldingen kommer i dag. Kirkens Nødhjelp er glad for fremgang på tre viktige områder som angår fattige land: Skatteparadiser, fornybar energiinvesteringer og ansvarlig långivning til stater.

Avsløringene i Panama Papers satte nok en gang lys på oljefondets investeringer gjennom skatteparadiser.
Avsløringene i Panama Papers satte nok en gang lys på oljefondets investeringer gjennom skatteparadiser.

Beslutningen om å rette forventinger til selskapers bruk av skatteparadiser er et skritt i riktig retning, men ikke det kraftige tiltaket for å få bukt med internasjonal skattejuks som vi hadde forventet, sier Kirkens Nødhjelp.

Dersom et forventningsdokument er det eneste virkemiddelet som ligger i innstillingen, kan vi ikke si oss fornøyd. Det må også stilles direkte krav til selskapene som fondet eier.

- Det er bra at Stortinget har gitt regjeringen et dytt i ryggen, men den burde heller fått et realt spark bak, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Etiske krav til skattepardisbruk

Finanskomitéen ber oljefondet tydeliggjøre sine forventinger til selskapene de investerer i, men det blir ikke stilt noen etiske krav til selskapers bruk av skatteparadis. Derfor er dette et dytt i ryggen og ikke det sparket bak som vi hadde håpet på.

-Avsløringene i Panama-papirene gav Stortinget alle gode grunner til å skjerpe politikken mot skatteparadis. Et såkalt "forventningsdokument" er i så måte et mildt og forsiktig tiltak.

Regjeringen har ikke godtatt Siv Jensens nei til investeringer i infrastruktur, og ber nå regjeringen komme tilbake med mer konkrete utredninger til neste år.

- Dette viser at de 8300 menneskene som stilte seg bak kravet vårt har vært med å gjøre en forskjell. Forhåpentligvis vil vi få se investeringer i fornybar energi både i rike og fattige land allerede neste år, sier Helland.

Kirkens Nødhjelp og Changemaker har tidligere aksjonert for investeringer i grønn infrastruktur gjennom oljefondet.
Kirkens Nødhjelp og Changemaker har tidligere aksjonert for investeringer i grønn infrastruktur gjennom oljefondet.

Kirkens Nødhjelp er også glad for fremgang i arbeidet med å få på plass retningslinjer for utlån av oljepengene våre til andre stater.

- I mange år har vi støttet arbeidet for at regler for ansvarlig utlån til andre land også må gjelde oljefondet og investeringer i statsobligasjoner. Dette er viktig for å hindre at gjeld tårner seg opp i fattige og sårbare land, sier Helland.

I skrivende stund har ikke den endelige innstillingen fra Stortingets finanskomité blitt offentliggjort. Kirkens Nødhjelp kjenner saken kun fra media, tar forbehold om at informasjonen ikke viser hele bildet.

Publisert: