- Hemmelig eierskap må bli forbudt

- Skatteparadiser og internasjonal skattejuks holder millioner av mennesker over hele verden nede i fattigdom. Vi taper kampen mot fattigdom uten mer åpenhet, sier Kjetil Abildsnes i Kirkens Nødhjelp.

Bahamas Leaks:

Etter den fjerde store skatteparadislekkasjen på få år bør politikerne ta grep, mener Kirkens Nødhjelp.

- Skatteparadisene skjuler økonomiske forhold som øker forskjellene mellom rike og fattige mennesker, og mellom rike og fattige land. Vi kan ikke basere oss på lekkasjer for å få innsyn. Derfor mener vi at hemmelig eierskap må forbys ved at det etableres offentlige registre over hvem som eier hva, sier Abildsnes.

Kjetil Abildsnes. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.
Kjetil Abildsnes. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

Ulovlig kapitalflukt øker

Tall fra det anerkjente amerikanske instituttet Global Financial Integrity viser at den ulovlige kapitalflukten fra fattige land har økt i gjennomsnitt 6,5% de siste ti årene og at den nå har passert 1000 mrd dollar årlig – det mangedobbelte av den samlede bistanden til fattige land.

- Kirkens Nødhjelp kjemper hver dag for at mennesker i fattige land skal få et levebrød og en trygg økonomisk fremtid. Skatteparadisene bidrar til det stikk motsatte ved å tilby hemmelighold til sine kunder, sier Abildsnes.

Egentlige eiere

Kirkens Nødhjelp tar til orde for åpenhet om såkalte egentlige eiere, som i dag kan holde sin identitet skjult gjennom selskaper i skatteparadis som  Bahamas.

- Offentligheten må kunne vite hvem som eier hva. Dette er informasjon som ikke registreres i mange skatteparadis. Norge må gå foran ved å sørge for at vårt eget register er offentlig og søkbart for alle.

Publisert: