– Et nå eller aldri for klima

Klimatoppmøtet i Glasgow kan være den siste mulighetene vi har hvis vi skal unngå en oppvarming på mer enn 1,5 grader.

torke1 (3).jpg

Fra 31. oktober til 12. november arrangeres klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i Skottland. Her skal verdens toppledere møtes for å diskutere hvordan de sammen skal nå målene i Paris-avtalen.

Skal verden klare å begrense den globale oppvarmingen, og unngå at den globale temperaturen ikke skal overstige 1,5 grader må det skje to ting:

  1. Vi må se tilstrekkelige ambisjoner for utslippskutt fra alle verdens land i tråd med 1,5 gradersmålet.

  2. Vi må se en betydelig økning av rike lands klimafinansiering for å utløse nødvendige utslippskutt i fattige land, og for at fattige land kan tilpasse seg og dempe de mest alvorlige effektene av klimaendringene.

Rike land må bidra

Klimafinansiering fra rike til fattige land blir et viktig tema under møtet i Glasgow. Penger som skal gå til at mennesker i fattige land kan tilpasse seg klimaendringene og bygge ut fornybar energi. 

Klimatoppmøtene har de siste årene kommet og gått uten at rike land har klart å nå de klimafinansieringsmålene de sammen har blitt enige om, nemlig å nå minst 100 milliarder dollar årlig i klimafinansiering fra 2020 til 2025. Dette målet er ennå ikke nådd. 

Dobler klimafinansieringen

Forrige uke kom nyheten om at Norge vil doble samlet årlig klimafinansiering fra 7 milliarder kroner til 14 milliarder kroner i løpet av de neste fem årene. 

– Det er flott at regjeringen legger mere penger på bordet, men vi forventer at innsatsen for klimafinansiering trappes kraftig opp i årene som kommer. Samtidig vil jeg advare mot at den nødvendige økningen i klimafinansiering ikke må løses ved å bruke midler som i dag går til fattigdomsbekjempelse, sier Høybråten. 

Han oppfordrer den nye regjeringen til å sikre at økningen i klimafinansiering kommer i tillegg til et bistandsbudsjett på 1 prosent av BNI.  

 “Et nå eller aldri”

Høybråten har tidligere deltatt på klimatoppmøtene i Paris i 2015 og i Katowice i 2018.

– Da kjente jeg på en blanding av optimisme og fortvilelse. Foran klimamøte i Glasgow kjenner jeg at det blir et nå eller aldri for klima, sier Høybråten. 

Kirkens Nødhjelp mener Norge og andre rike land må gå foran og vise lederskap i Glasgow. 

– Min oppfordring til lederne på klimatoppmøte er å lytte til kunnskapen og til ungdommen. Næringslivet må slippes fri til å lede an i det grønne skiftet, og regningen må sendes til oss som har skapt klimaendringene, ikke til de fattigste. Det vil være dypt urimelig og urettferdig, sier Høybråten.

Foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland. 

 

Publisert: