– Skuffende bistandskutt fra Støre-regjeringen

– I en situasjon der Norge profiterer stort på krigen, er det ubegripelig at man i det hele tatt vurdere å kutte en eneste krone på hjelp til de fattigste, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

mange mennesker samlet med et tre

Foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland. 

Behovene øker, men regjeringen kutter i bistanden til verdens fattigste. Det vil kunne få store konsekvenser for sårbare mennesker i utviklingsland, og stor dominoeffekt på andre giverland. 

– Mange land opplever nå et press på sine budsjetter. Norge er blant de få landene som profiterer stort på at Europa er i krig og krise. Med Norges finansielle stilling er det ubegripelig at man i det hele tatt vurderer å kutte en eneste krone i hjelpen til de fattigste. Nå som Norge, av alle, kutter i bistanden til verdens fattigste, kan vi ikke forvente at noen andre land lar være, sier Høybråten. 

I dagens fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett (RNB) har regjeringen Støre valgt å svekke norsk bistand gjennom å finansiere mottak av ukrainske flyktninger i Norge fra bistandsbudsjettet. Støtten til fattige land foreslås dermed redusert, i en kritisk tid der fattigdom, sult, konflikt og klimakrise i økende omfang truer i store deler av verden. 

– Nå er tiden inne for å gjøre alt vi kan for å hjelpe de ukrainske flyktningene. Men krigen i Ukraina kommer på toppen av klimakrise, naturkrise, energikrise, og pandemi. Millioner av mennesker står i fare for å sulte. Faren for konflikter øker. Da er det svært usolidarisk og uklokt å ta av bistandsmidler som har som hovedformål å bekjempe fattigdom og ulikhet, og som skal prioritere de mest sårbare gruppene, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp. 

– Vi har forståelse for at det må gjøres omdisponeringer i en kritisk tid, og vi støtter at det gjøres grep for å forsterke matsikkerheten. Men det dekker ikke over at regjeringen i stor stil kutter i bistanden til verdens fattigste for å finansiere flyktningutgifter i Norge, sier Høybråten.

Bistands-Norge ble ikke hørt 

I mars skrev et samlet bistands-Norge et åpent brev til Jonas Gahr Støre med bønn om at regjeringen legger frem en krisepakke til Ukraina hvor både kostnader knyttet til bosetting av flyktninger i Norge og humanitær hjelp til Ukraina og nabolandene ikke tas fra dagens bistandsbudsjett, men kommer som en egen krisepakke. 

– Norge tjener enorme summer på økte olje- og gasspriser. Kirkens Nødhjelp har bedt regjeringen Støre om å skjerme bistandsbudsjettet. Nå ber vi Stortinget ta ansvaret regjeringen ikke har tatt, sier Høybråten. 

Publisert: