– Ubegripelige kutt i bistand til verdens fattige

Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett har, takket være SV, resultert i at noen av bistandskuttene har blitt reversert. Men det opprettholdes et kutt på 1,5 milliarder av bistandsbudsjettet for å finansiere flyktningtiltak i Norge.

MicrosoftTeams-image (1).png

Bilde: Tiya Tiyankhulentji 15 år. Malawi. Foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland. 

– Det er komplett uforståelig at Regjeringen står hardt på å ville opprettholde kutt i bistand til verdens fattige. Norge framstår her som en grådig krigsprofitør. Bistanden burde vært økt, men vi har en regjering som har kjempet for å beholde mest mulig av kuttene. Det er utrolig skuffende, sier Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Det kunne ikke kommet på et verre tidspunkt.

– I en tid hvor bistandsbudsjettet kunne trengt ekstrabevilgning, gjør Regjeringen nå det stikk motsatte, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp er svært glade for at SV har tatt ansvar, og forhandlet ned kuttene fra Regjeringen Støres opprinnelige forslag, hvor kuttene var betydelig større.

– De ekstra inntektene Norge nå tjener på olje og gass, som følge av krigen i Ukraina, er enorme. Bare én uke med ekstra inntekter kan betale for flyktningtiltak i Norge for hele året. Likevel kuttes det i bistandsbudsjettet, og sender dermed regningen til verdens fattige, sier Høybråten.

De humanitære behovene i verden har ikke vært større siden 2. verdenskrig. Millioner av mennesker trues av sult i 46 land. Autoritære regimer er på fremmarsj. Menneskerettighetsforkjempere knebles. Situasjonen for verdens barn er dramatisk, med rekordmange som lever i konfliktsoner, mer ekstremvær på grunn av klimakrisen, utbredt feilernæring og en utdanningskrise som bare har vokst etter pandemien.

– På toppen av alt dette er ringvirkningene av den pågående krigen i Ukraina svært alvorlige for de aller fattigste i verden, med kraftig økning i bensin og matpriser, sier Høybråten.

Vi håper regjeringen og regjeringspartiene tar lærdom av denne budsjettrunden, og innser at de i fortsettelsen må legge frem forslag om å styrke, ikke svekke støtten til verdens fattigste. 

Det er viktig å gjøre alt vi kan for å hjelpe Ukraina og de ukrainske flyktningene som kommer til Norge. Det må regjeringen og regjeringspartiene fortsette å gjøre – men uten å redusere i bistanden, en bistand som må ha som hovedformål å bekjempe fattigdom og ulikhet og prioritere de mest sårbare gruppene.

Publisert: