– Uklokt å bruke store bistandspenger på flyktninger i Norden

– De nordiske landene skyter seg selv i foten dersom de ikke bidrar til å tette gapet i levestandard mellom Afrika og Europa, sier Erik Solheim, tidligere miljø- og utviklingsminister og nåværende leder for OECDs utviklingskomité.

Solheim taler på Kirkens Nødhjelps nordiske utviklingskonferanse torsdag, sammen med blant andre den verdenskjente økonomiprofessoren Jeffrey Sachs. Temaet for konferansen er: "Slutten på den nordiske eksepsjonalismen i bistands- og utviklingspolitikken?". Spørsmålet er spesielt relevant i Norge, Sverige, Danmark og Finland akkurat nå.

– De nordiske landene har en unik rolle i verden i arbeid med fred, bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse. Men nå kan det se ut til at dette er i ferd med å snu, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

– En historisk prøve

Den norske regjeringen foreslått å ta mer enn 20 prosent av bistandsbudsjettet til asylkostnader i Norge, i Sverige vurderer regjeringen å bruke 50 prosent. I Danmark vil regjeringen kutte bistanden med mer enn 20 prosent, og i Finland vil regjeringen kutte mer enn 40 prosent.

– Den ekstreme ulikheten i verden, klimakrisen og flyktningkrisen setter oss på en historisk prøve. Så langt har svaret til regjeringene i Norge og Sverige vært at de ønsker å sende de rekordstore flyktningregningene til verdens fattigste, samtidig som Danmark og Finland vil kutte dramatisk i bistanden. Dette er et svik mot de fattigste, sier Helland.

Fersk rapport om nordisk bistand

Konferansen samler mer enn 250 deltagere fra de nordiske landene til diskusjoner knyttet til nordiske roller og prioriteringer i utenriks- og utviklingspolitikken. På konferansen lanseres også en rapport om nordisk utviklingspolitikk, som viser hvordan de nordiske landene fjerner seg fra sin unike rolle internasjonalt. Måten de nå velger å møte flyktningkrisen på nå, bidrar til at de undergraver langvarige satsninger og sin stilling internasjonalt.

– Valgene vi tar knyttet til bistand og utvikling handler om hvem vi er og vil være. De nordiske landene har vært eksepsjonelle. Det har gitt de nordiske landene innflytelse internasjonalt, og viktigst - det har redusert fattigdommen for millioner av mennesker, sier Helland.

– Handler om politisk vilje

De nordiske landene har all mulighet å ta lederskap internasjonalt, dersom de ønsker dette, mener Erik Solheim.

– Det er ingen tvil om at vedvarende nedgang i bistand fra de nordiske landene vil virke inn på deres rykte, omdømme og internasjonale politiske gjennomslagskraft. Norden kan og bør ta lederskap i arbeidet med FNs nye utviklingsmål. Dette handler om politisk vilje, sier Solheim.

Les den ferske rapporten fra nordiske Kirkens Nødhjelp her

Statssekretær Tone Skogen i UD og Bård Vegar Solhjell (SV) skal sitte i et panel som skal kommentere funnene i rapporten.

Om konferansen:

Konferansen avholdes på UBC Ullevaal Stadion torsdag 12. november fra kl. 10 – 16.

Publisert: