– Vi må sette felles kurs i kampen mot Covid-19

Samme dag som statsbudsjettet legges frem, lanserer Kirkens Nødhjelp rapporten “I samme båt - de store krisene i kjølvannet av Covid-19”. Her tar organisasjonen opp flere av krisene som har oppstått som følge av pandemien, og kommer med anbefalinger til politikerne.

Skjermbilde 2020-10-07 kl. 15.53.47.png

– Politikken partiene utvikler må være oppdatert og svare på de store utfordringene Norge og verden står overfor, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

I rapporten tar organisasjonen opp flere av konsekvensene pandemien har hatt i landene der Kirkens Nødhjelp jobber. I tillegg kommer organisasjonen med klare anbefalinger til politiske prioriteringer for budsjettarbeidet og partiprogrammene for neste stortingsperiode.

– Pandemien forsterker eksisterende kriser og ulikheter. Vi er i samme båt og må sette felles kurs for å møte krisene i kjølvannet av koronapandemien, sier Høybråten. 

Ikke tiden for å senke ambisjonene

Organisasjonen mener politikerne må opprettholde ambisjonene for Norges innsats i kampen mot fattigdom.

– Den vedtatte målsetting om 1% av BNI i bistand må følges opp. Dette er ikke tiden for å senke ambisjonene i kampen mot fattigdom, mener Høybråten. 

Klima må være førende for all politikk

Norge må innfri sine forpliktelser i Parisavtalen. Andelen av norsk klimafinansiering som går til klimatilpasning må trappes opp, mener Kirkens Nødhjelp.

– Målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C må være førende for all norsk politikk. Både nasjonal og internasjonal klimapolitikk må ta utgangspunkt i en rettferdig ansvarsfordeling, sier Høybråten. 

Du kan lese rapporten her (pdf)