1,8 millioner mennesker mottok nødhjelp fra Kirkens Nødhjelp i fjor

Kirkens Nødhjelp har de siste årene jobbet i flere av verdens mest alvorlige humanitære kriser. I løpet av 2018 har Kirkens Nødhjelp i snitt gitt livreddende nødhjelp til 1,8 millioner mennesker i kriser forårsaket av både konflikt og klimaendringer.

Tirita Arden (13) i Gumuruk i Sør-Sudan.Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.
Tirita Arden (13) i Gumuruk i Sør-Sudan.Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

Redder flere tusen liv

– Vi ser at vårt arbeid med vann, sanitær og hygiene bidrar til å redde flere tusen liv, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

I perioden 2016 – 2018 har Kirkens Nødhjelp gitt livreddende nødhjelp til 5,4 millioner mennesker.

Glade barn som får vann.

– Noen av de største humanitære utfordringene verden står overfor nå er knyttet til klimaendringer, som den nåværende tørken i Øst-Afrika. 2018 var et år der konsekvensene av klimaendringer var enda tydeligere, og igjen ble det klart hvordan de fattigste menneskene er de mest utsatte, sier Høybråten.

Forandringer i over 30 land

Kirkens Nødhjelps arbeid med vann, sanitær og hygiene i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner er fremdeles hovedprioritet.

Det langsiktige utviklingsarbeidet har også gitt resultater. Kirkens Nødhjelps program for vann, sanitær og hygiene (WASH) fokuserer på å gi mennesker tilgang på rent vann, forbedre sanitærforhold og bedre forvaltningen av vannressurser.

Totalt fikk 1,5 millioner mennesker tilgang til rent vann i 2018. Over 214.000 mennesker fikk tilgang til et trygt toalett, og over en halv million mennesker fikk hygieneopplæring.

I Landsbyen Balley utenfor Garowe, Somalia har Kirkens Nødhjelp bygget brønner. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.
I Landsbyen Balley utenfor Garowe, Somalia har Kirkens Nødhjelp bygget brønner. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

Øknomisk rettferdighet og kjønnsbasert vold

Sammen med våre lokale samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner innenfor ACT Alliance har vi bidratt til å styrke økonomisk rettferdighet for kvinner og sørget for klimabestandige landbruksløsninger.

Vårt arbeid med kjønnsbasert vold har gitt overlevende kvinner og barn psykisk og medisinsk behandling og støtte, for å hjelpe dem med å komme seg videre etter det de har opplevd.

– Som ny generalsekretær kan jeg ikke ta æren for resultatene som Kirkens Nødhjelp oppnådde i fjor. Likevel føler jeg meg stolt og ydmyk over å representere en organisasjon som er i stand til å tilpasse seg en verden i rask endring, og alltid med sikte på å utføre vårt viktige oppdrag: Å redde liv og bekjempe urettferdighet, sier Høybråten.

Publisert: