2,2 millarder mennesker mangler tilgang til en trygg do

Ferske tall fra WHO og UNICEF viser at svimlende 2,2 milliarder mennesker fortsatt ikke har tilgang til en trygg do, og 673 millioner mennesker har ikke tilgang til en do i det hele tatt. Konsekvensene er enorme.

Tirsdag 19. november er verdens dodag. Mangel på doer er et stort problem i mange land, og medfører sykdommer og dødsfall.

En trygg do er hygienisk å bruke, dvs at den skjermer oss fra avføring og sykdommene som spres når avføringen kommer på avveie, den er privat og sikker. Mange kvinner risikerer å bli overfalt når de ikke har tilgang til do.

I mange land Kirkens Nødhjelp jobber, er det stor mangel på hygieneartikler, doer og rent vann. I tillegg er mange aspekter rundt håndtering av kroppsfunksjoner svært sensitivt og ofte tabubelagt.

Kirkens Nødhjelp bygger doer og sørger for bedre sanitære forhold i land over hele verden.

Doer er avgjørende for enkeltmennesket, samfunnet og verdens folkehelse. I dag, på verdens dodag, må vi gi doen den oppmerksomheten den fortjener og trenger, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.

Den livsviktige doen

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at rundt 432.000 mennesker dør av diaré hvert år på grunn av dårlige sanitærforhold. Det å kunne håndtere og kontrollere kroppsfunksjoner som urin, avføring og mensen, rører ved kjernen i menneskers verdighet.

Skal problemene knyttet til mangel på doer og gode sanitærforhold løses, trengs det mer kunnskap, politisk vilje og finansiering.  

Hvis vi ikke snakker om problemet, blir det ikke prioritert. Derfor er det også viktig å bryte tabuer. Norge kan ansvarliggjøre lokale myndigheter, bidra med bistandsmidler og jobbe for å øke den globale kunnskapen om sanitære forhold, sier Høybråten. 

Når Kirkens Nødhjelp bygger doer, har vi fokus på trygghet samt å forebygge at kvinner blir utsatt for risiko når de går på do. Våre vann-, sanitær- og hygieneeksperter ser på fysisk plassering, sikkerhet på dører og vegger, låser på dører, og vi lytter til hva kvinner mener er en sikker plassering og utforming av toalettene. Når jenter har mensen, er det ekstra viktig å ha tilgang til ordentlige toaletter og vaskefasiliteter, også på skolen. En rapport fra UNESCO viser at én av ti jenter sør for Sahara uteblir fra skolen når de har mensen. Dette er anslått til å utgjøre hele tjue prosent av et skoleår.

Den livsviktige betydningen av trygge doer må løftes opp i internasjonale fora, og verdens ledere må utfordres til å snakke åpent om de problemene særlig jenter og kvinner får når de mangler en trygg do, sier Dagfinn Høybråten.

 

For mer informasjon, kontakt Kirkens Nødhjelps pressetelefon: Tlf.: 932 42 493

Publisert: