Angrep mot Kirkens Nødhjelps partner i Ukraina

Kirkens Nødhjelps sveitsiske partnerorganisasjon HEKS ble 1. februar kl. 14.30 utsatt for et angrep sør-øst i Ukraina. To ansatte ble drept og fire såret mens de var på arbeid.

Foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland. 

Saken er oppdatert 5.2.2024.

- Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at to av våre venner fra vår partnerorganisasjon HEKS ble drept i et angrep, sier utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp, Arne-Næss Holm

- Flere av de ansatte er også såret som følge av angrepet, og det jobbes nå med å evakuere dem. Våre tanker og bønner går nå til familiene til de rammede, sier Næss-Holm.

- Vi fordømmer på det sterkeste dette grusomme angrepet på humanitære arbeidere. Angrep på humanitære er et klart brudd på internasjonal humanitær lov, og må aldri aksepteres. Nødhjelpsarbeidere skal og må aldri bli et mål.

-Drap på nødhjelpsarbeidere har økt over hele verden de siste årene, og vi er meget bekymret for utviklingen.

-Selv om angrepet ikke har rammet KN-ansatte, er et angrep på humanitære aktører generelt og våre partnere spesielt noe vi reagerer sterkt på, sier Næss-Holm.

Bakgrunn:  

HEKS er navnet på den Sveitsiske Kirkens Nødhjelp, en av våre søsterorganisasjoner i den globale ACT-alliansen. De er en av Kirkens Nødhjelps største partnerorganisasjoner i Ukraina.

Midler fra UD kanaliseres gjennom Kirkens Nødhjelp til blant annet å sikre vannforsyning til sivilbefolkningen i områdene sør-øst i Ukraina.

Kirkens Nødhjelp driver et stort program i Ukraina, og mottok nylig 100 millioner fra UD for videre arbeid i landet i 2024.

Kirkens Nødhjelp fortsetter å møte umiddelbare behov av befolkningen som bor i nærheten av frontlinjen med distribusjon av vann og rehabilitering av vannsystemer og distribusjon av hygieneprodukter. Kirkens Nødhjelp arbeider også med kjønnsbasert vold og mental helse i Ukraina.

Publisert: