Anne-Marie Helland slutter som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Anne-Marie Helland fratrer sin stilling etter enighet med et samlet styre i Kirkens Nødhjelp.

Kjetil Aano, Styreleder i Kirkens Nødhjelp.
Kjetil Aano, Styreleder i Kirkens Nødhjelp.

- Det har fremkommet forhold som gjør at styret ikke lenger har tillit til Anne-Marie Helland. Partene har derfor kommet til enighet om at hun trekker seg som generalsekretær med umiddelbar virkning, sier styreleder Kjetil Aano.

Fungerende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp er Lisa Sivertsen, som til daglig leder avdeling for politikk og samfunn. Alle henvendelser til Kirkens Nødhjelp i denne saken rettes til styreleder Kjetil Aano.

Uttalelse fra Anne-Marie Helland:

- Dette har vært en ryddig og grei prosess. Når styret uttrykker manglende tillit, har man som leder bare én ting å gjøre, og det er å tre til side og gjøre rom for nye koster. For meg er det lite dramatikk i dette. Jeg er dypt takknemlig over å ha fått lede en så kompetent og modig organisasjon i over seks år. Organisasjonen er full av fantastiske medarbeidere som bærer Kirkens Nødhjelps visjon og egenart videre.

- Tilfeldighetene vil det slik at jeg for tiden er innlagt på sykehus på grunn av et akutt sykdomsforløp som er under utredning. Jeg ber derfor om forståelse for at det er vanskelig for meg å være tilgjengelig for ytterligere kommentarer i tida fremover.

Kontaktperson: 

Kjetil Aano, styreleder i Kirkens Nødhjelp
Tlf: 466 27 611

Publisert: