Åpent brev til Aker BP om mulige menneskerettighetsbrudd ved oppkjøp av Lundin Energy

Kirkens Nødhjelp ber sammen med Kirkerådet i Sør-Sudan (SSCC) og 24 andre organisasjoner Aker BP endre vilkårene for kjøpet av Lundin Energy.

Skjermbilde 2022-03-25 kl. 13.43.43.png

Gjennomføres kjøpet med nåværende vilkår vil det ikke være nok verdier igjen i Lundin Energy til å betale erstatning til de tusenvis av mennesker som kan ha rett på dette.

Ifølge anklagen fra den svenske riksadvokaten så har Lundin vært medskyldig i systematiske angrep på sivile, omfattende ødeleggelse av eiendom og bruk av sult som et våpen i krig. Anslagsvis 12000 mennesker døde som et resultat.

Ofrene kan ha rett på tilgang til erstatning og oppreising fra Lundin Energy. Aker BPs oppkjøp av Lundin Energy kan gjøre det umulig for ofre å få tilgang til dette. I brevet blir Aker ASA og Aker BP bedt om å

  • Gjennomføre en aktsomhetsvurdering for å sikre at de ikke bidrar til negativ påvirkning på menneskerettigheter som følge av oppkjøpet
  • Uttrykke støtte til retten til erstatning til ofre for urett i Sør-Sudan som kan knyttes direkte til Lundin Energys aktiviteter, og
  • Sikre at Lundin Energy etter oppkjøpet vil beholde og sett av tilstrekkelige økonomiske midler for å oppfylle sine menneskerettighetsforpliktelser

Les brevet

Mer informasjon 

Publisert: