Avslutter arbeidet på Filippinene

8. november er ettårsdagen for tyfonen Haiyan på Filippinene, hvor 8000 mennesker døde og fire millioner ble hjemløse. Kirkens Nødhjelp var raskt på bakken med nødhjelp og har takket være norske givere nådd ut med nødhjelp til 80 000 mennesker.

Kirkens Nødhjelp var raskt på plass med rent vann til befolkningen på Filippinene.
Kirkens Nødhjelp var raskt på plass med rent vann til befolkningen på Filippinene. Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

Tyfonen Haiyan feide inn over Filippinene med en vindstyrke på 350 kilometer i timen og knuste nesten alt av bygninger og trær i et belte på 600 kilometer. I byen Tacloban ødela vinden og stormflobølger på over sju meter mer enn 90 prosent av hus, skoler, sykehus og infrastruktur, og en kunne se lik, søppel og avføring flyte i gatene. Det hastet å få ut hjelp, for å redde liv og for å begrense utbrudd og spredning av vannbårne sykdommer som diare, kolera og andre epidemier. 8000 mennesker mistet livet eller har status som savnet og 4 millioner mennesker fikk hus og hjem og inntekstgrunnlag ødelagt. Totalt ble over 10 millioner mennesker berørt av tyfonen.

Dette har vi gjort

Kirkens Nødhjelp sendte umiddelbart et team med vann-, sanitær- og hygieneeksperter til det katastroferammede området. Fordi vi har forhåndslagret utstyr som på kort varsel kan sendes ut til hele verden, var vi i stand til å få på plass tre kontainere med nødhjelpsutstyr etter svært kort tid. Dette utstyret gjorde at vi umiddelbart kunne hjelpe 15 000 mennesker.  

Hjemme i Norge åpnet folk samtidig lommebøkene sine for Filippinene og takket være støtten fra det norske folk og Utenriksdepartmentet nådde vi ut med vann, latriner og hygienetiltak til 50 000 mennesker i løpet av de første månedene. 

I den første fasen av nødhjelpsarbeidet jobbet vi for å redde liv, sikre grunnleggende menneskelige behov og forhindre at sykdommer og epidemier brøt ut. Vi er spesialister på vann, sanitær og hygiene, og satte opp vannrenseannlegg og midlertidige latriner. Vi distribuerte grunnleggende hygieneutstyr som såpe, vanndunker, tannbørster, bind og bleier til den hardt rammede befolkningen. Samtidig gav vi undervisning i hvordan man beskytter seg best mulig mot sykdomssmitte og hvordan man behandler dehydrering og diaré, og satte fokus på håndvask etter toalettbesøk og avfallshåndtering gjennom ulike informasjonskampanjer. 

Sammen nådde vi ut til 80 000 mennesker

I løpet av året som har gått har Kirkens Nødhjelp og våre søsterorganisasjoner i ACT Alliance reparert vannsystemer, sanitæranlegg, hjem og skoler.

I tillegg har vi hjulpet mennesker som mistet hele sitt inntektsgrunnlag i tyfonen med å komme i gang med inntektsbringende arbeid igjen. Fiskere har fått støtte til å skaffe seg nye båter og fiskeutstyr, bønder har fått såkorn til ris og grønnsaker og hakker og spader. De som mistet butikken sin i tyfonen, har fått støtte til å åpne igjen, og de som drev med tradisjonelt håndverk som for eksempel matteveving, har fått støtte til å komme i gang igjen. 

Når vi nå avslutter vår innsats på Filippinene har vi, takket være støtten fra norske givere, nådd ut med hjelp til totalt 80 000 mennesker.  Prosjektene våre overtas av kompetente, engasjerte filippinske organisasjoner og mennesker.

Arbeidet fortsetter i trygge hender!
Arbeidet fortsetter i trygge hender. Filippinene står fortsatt overfor enorme utfordringer, men lokalbefolkningen viser en enorm dugnadsvilje, og lokale organisasjoner står på og driver gjenoppbyggingen fremover. Her ser vi Rickson Yesar sette opp et nytt bygg i sement. Foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance

Å forlate et katastrofeområde

Den filippinske regjeringen erklærte den humanitære katastrofeinnsatsen som avsluttet i september, og arbeidet med gjennoppbyggingen er gått over i en ny fase. Selv om vi avslutter vårt nødhjelpsarbeid, betyr ikke det at de tyfonrammedeområdene ikke har enorme utfordringer foran seg.

Filippinske myndigheter på alle nivåer møter massiv kritikk for både for sen og for svak innsats. Bygningsmassen ble i større områder totalt utradert, og landet står overfor et enormt arbeid med å gjenoppbygge landet.  Deler av den katastroferammede befolkningen som ble lovet permanente hus, ser foreløpig lite til disse. Mange bor fremdeles i telt som ble delt ut i november i fjor. Disse teltene er nå fulle av mugg og er ikke egnet for et vått og tropisk klima.  Bare 213 av 19 600 klasserom og kun 21 av 161 offentlige bygninger er gjennoppbygd. Ytterst få av de ødelagte hovedveiene er blitt reparert.

De lokale myndighetene strever med å finne og gjøre tilgjengelig land så befolkningen langs kysten kan flytte til tryggere områder, og stadig flere peker på korrupsjon, ieffektivietet og unødvendig byråkrati som årsaker til sendrektigheten.

Veien videre i Filippinene

Kirkens Nødhjelps søsterorganisasjoner i ACT Alliance vil jobbe med en landreform som ivaretar de fattigste, redusere korrupsjon og sikre rettferdig fordeling av landets ressurser. Samtidig jobber vi alle for å finne en global løsning for å motvirke de menneskeskapte klimaendringene. Lokale organisasjoner jobber videre og lokalbefolkningen viser en enorm dugnadsvilje for å gjenoppbygge de delene av Filippinene som ble rasert av tyfonen.

Har du lyst til å støtte arbeidet vårt? Da bidrar du blant annet til at vi kan rykke raskt ut neste gang katastrofen rammer. Din støtte betyr mye!

Publisert:

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i