Be om gjeldslette for Nepal!

Nepal bruker mer penger på å betjene utenlandsgjeld enn landet mottar i nødhjelp etter jordskjelvet. – Dette er urimelig. Nå må kreditorene ta ansvar, sier Kirkens Nødhjelp og SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk.

Ødeleggelsene i Nepal er enorme.

– Nepal står overfor enorme utfordringer etter jordskjelvet. Det er urimelig å kreve at landet samtidig skal betjene sin utenlandsgjeld, sier Wenche Fone, leder for utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp.

– Åtte millioner mennesker er rammet av jordskjelvkatastrofen. Ødeleggelsene og de menneskelige lidelsene er svært store. Nå trenger Nepal alle midler de har til å få de rammede områdene på fote igjen, sier Fone.

Be regjeringen ta initiativ til gjeldslette for Nepal! Send en sms med kodeord OPPROP NEPAL og ditt navn til 2468.

Nepal skylder i dag utenlandske kreditorer til sammen 3,8 milliarder dollar, ifølge Verdensbanken. Mesteparten er lån fra Verdensbanken, Den asiatiske utviklingsbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). I 2013 brukte Nepal totalt 217 millioner dollar på gjeldsbetjening. Til sammenlikning har landet så langt mottatt 193 millioner dollar i nødhjelp etter jordskjelvet, ifølge FN.

– Denne skjevheten bidrar til å gjøre det vanskeligere for Nepal å reise seg igjen etter jordskjelvet. Den norske regjeringen må sende et klart budskap til Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet om gjeldslette til Nepal, sier Astrid Iversen, styreleder i SLUG.

Krisefond

Etter jordskjelvet på Haiti i 2010 opprettet Det internasjonale pengefondet et krisefond for å hjelpe land etter katastrofer, blant annet med gjeldslette. Norge var den gang et av landene som presset på for å få fondet vedtatt. Fondet ble sist brukt under ebolaepidemien i fjor, da tre land fikk 100 millioner dollar i gjeldslette. 

– Nå må denne mekanismen tas i bruk overfor Nepal. Vi mener også at støtten til gjenoppbygging må gis som gaver, ikke som lån, sier Astrid Iversen i SLUG.

– Dette er en kritisk situasjon for Nepal, og verdenssamfunnet har et ansvar for å hjelpe landet i gjenoppbyggingen. Ikke bare trengs ressurser nå i den akutte fasen. Den langsiktige gjenoppbyggingen vil kreve ressurser i årevis fremover, sier Wenche Fone, leder for utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp.

Kontaktpersoner:

  • Kirkens Nødhjelp: Wenche Fone, leder for utviklingspolitisk avdeling (mobil: 930 11 420)
  • SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk: Astrid Iversen, styreleder (mobil: 480 97 239)

Publisert: