– Vi er bekymret

Norske humanitære organisasjoner til statsminister Jonas Gahr Støre: Advarer mot frys og store omdisponeringer av bistandsmidler.

blobid0.jpg

Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Caritas Norge advarer mot frys av norske bistandsmidler, og omdisponeringer på bistandsbudsjettet som rammer de fattigste.

Krigen i Ukraina skaper store humanitære behov i Ukraina og nabolandene, samt stort behov for god håndtering av flyktningstrømmen som følger krigen. Samtidig har Ukrainakrisen enorme konsekvenser for fattige i andre deler av verden. Matvareprisene har allerede økt med 50-100 prosent i mange fattige land, og fattige mennesker er også hardt rammet av energikrisen som følger krigen i Ukraina. De uvanlig høye matvareprisene vil føre til økte humanitære behov, i en tid hvor pandemi og klimakrise også rammer de mest sårbare svært hardt.

De humanitære organisasjonene advarer derfor mot både frys av bistand og eventuelle kutt i bistanden for å dekke utgifter til å håndtere flyktningutgifter i Norge i tiden som kommer. Selv om verden rammes av mange kriser, er det viktig å holde fast på de avtalene og forpliktelsene som allerede er inngått. Vi oppfordrer Regjeringen til å holde fast på prinsippet om at bistand skal ha fattigdomsbekjempelse som formål, og sikre at en forsvarlig håndtering av flyktningekostnader i Norge ikke finansieres over bistandsbudsjettet. Konsekvensen av at Norge gjorde dette under flyktningkrisen i 2015 og 2016, var at Norge ble den største mottakeren av norsk bistand i disse to årene.

Som nevnt i brev datert 10.03.2022 advarer vi mot en uthuling av bistand som følge av flere globale kriser, og et behov blant europeiske land for å finansiere kostnader som følger økt antall flyktninger. Det er urovekkende at flere viktige donorer som Tyskland og Danmark gjør større omdisponeringer og kutt i bistanden nå. Vi er svært bekymret for konsekvensene for verdens fattige.

 

Med vennlig hilsen

 

Dagfinn Høybråten, generalsekretær, Kirkens Nødhjelp

Martha Skretteberg, generalsekretær, Caritas Norge

Bernt Apeland, generalsekretær, Norges Røde Kors

Jan Egeland, generalsekretær, Flyktninghjelpen

Birgitte Lange, generalsekretær, Redd Barna

Henriette Westhrin, generalsekretær, Norsk Folkehjelp

Publisert: