Dagfinn Høybråten på plass i Kirkens Nødhjelp

Mandag har Dagfinn Høybråten sin første dag på jobb som ny generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Høybråten gleder seg til å kunne bruke sitt engasjement og erfaring i Kirkens Nødhjelps viktige samfunnsoppdrag.

– Jeg går til denne jobben med glede og forventning. Jeg kommer til en organisasjon med høyt kompetente og engasjerte folk, og som nyter stor tillit både i Norge og internasjonalt. Jeg er dypt takknemlig for å ha fått denne muligheten til å bidra i Kirkens Nødhjelps arbeid for å redde liv og kreve rettferdighet, sier Høybråten.

– En stemme for verdens fattigste

Kirkens Nødhjelps nye generalsekretær er overbevist om at et sterkt sivilsamfunn er nødvendig for å løse de problemene verden står overfor.

– Klimaendringer, konflikter og økende ulikhet skaper store utfordringer globalt, og her sitter sivilsamfunnet på viktige løsninger. I dette bildet skal Kirkens Nødhjelp være en sterk stemme for verdens fattigste og mest sårbare, og en pådriver i arbeidet for utvikling, lindre akutt nød og forebygge kriser, sier Dagfinn Høybråten.

Han fremhever innsatsen for sårbare mennesker som er rammet av klimaendringene, som en viktig prioritet fremover.

– Jeg har blitt sterkt inspirert av ungdomsbevegelsen som denne vinteren har reist seg i klimakampen. De mange som nå med rette krever handling overfor de som rammes av klimaendringer, skal oppleve Kirkens Nødhjelp som et redskap for nettopp dette, understreker Høybråten.

Bakgrunn

Høybråten har en klar kirkelig forankring, og har erfaring fra arbeid med bistandsspørsmål både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som mangeårig styreleder for Den globale vaksinealliansen (Gavi).

Dagfinn Høybråten kommer fra stillingen som generalsekretær i Nordisk ministerråd. Han har lang fartstid fra Storting og regjering, blant annet som helseminister, arbeids- og sosialminister, visepresident i Stortinget og medlem av Stortingets utenrikskomité. Han har vært partileder og parlamentarisk leder i KrF. Han har ledet trygdeetaten i Norge, vært rådmann og direktør i kommunenes interesseorganisasjon KS. Høybråten er i dag også leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen, som gransker fornorskningspolitikken overfor samer og kvener og dens konsekvenser.

 

Publisert: