Den dyrekjøpte freden

I en tid da vi alle kjenner at fred er noe dyrebart vi ikke kan ta for gitt, må vi verne om samholdet, om friheten og håpet.

MicrosoftTeams-image.png

 

«Kjemp for alt hva du har kjært» står det skrevet i salmen «Alltid freidig». Vi lever i urolige tider, der vi ser demokratier forvitre, autoritære ledere ta makt og mennesker bli drevet på flukt. Økonomiske nedgangstider og usikkerhet brer om seg, i nord og sør, øst og vest. Og det er krig i Europa. I en tid der vi skulle sette inn støtet for å nå de 17 bærekraftsmålene innen 2030, peker mye i gal retning. I takt med at demokratier forvitrer øker viktigheten av langsiktig fredsarbeid.

De færreste av oss har kjent krig på kroppen. Det var annerledes tilbake i 1947. Som et svar på et rop om hjelp fra tyske kirker ble en kirkelig innsamlingsaksjon i Norge virkelighet – bare to år etter okkupasjonen. Denne forsonende innsamlingsaksjonen ble starten på Kirkens Nødhjelp.

Forebyggende i krig og konflikt

I forbindelse med 75-årsjubileet lanserer Kirkens Nødhjelp en fredsrapport, som belyser viktigheten av å jobbe forebyggende i krig og konflikt. Den er høyaktuell nå som Europa igjen er i krig. Organisasjonens fredsarbeid gjennom 75 år viser at alt henger sammen med alt. Både kortsiktig fredsarbeid mens krig og konflikt pågår, men også gjenoppbygging og forebygging gjennom langsiktig programarbeid. Rapporten viser også viktigheten av lokal tilstedeværelse og samarbeid med religiøse ledere og lokalsamfunn. Den viser også at psykososialt arbeid er en viktig del av det å gjenopprette ødelagte relasjoner og fiendskap.

Rapporten kan du lese i sin helhet her

Fredsbygging er avgjørende

Fred er selve premisset for at mennesker skal få leve i verdighet, trygghet og frihet. Når freden er truet er innsats for å bevare og styrke den viktigere enn noensinne. Derfor er fortgang i arbeid med bærekraftsmål 16 om fred og frihet nødvendig. Alle de andre bærekraftsmålene avhenger av at vi lykkes. Vi ser blant annet hvordan Ukrainakrigen fører til tilbakeskritt for klimakampen, når for eksempel Tyskland fyrer opp nedlagte kullkraftverk for å bøte på kraftkrisen. Nye konflikter, en usikker geopolitisk situasjon, autoritarisme og polarisering gjør veien til målet lang. Freden bygges først og fremst «på bakken» ved at mennesker kan leve sammen i tillit og solidaritet.

Ikke-statlige aktører som trossamfunn, sivilsamfunnsorganisasjoner og strukturer og nettverk på grasrotnivå er helt nødvendige for å dempe spenning og fostre forståelse. De går ofte i bresjen for at minoritetsgrupper, som trosminoriteter, etniske minoriteter eller kjønnsminoriteter, skal få delta og bli hørt. Gode fredsprogrammer kan forebygge vold, endre konfliktbildet og redde liv. Når fredsinnsats hindrer at vold bryter ut, reduserer den også nødvendigheten av nødhjelp for folk på flukt eller behov for gjenoppbygging i etterkant av krig.

Vi ser tegn på at det nytter

Fredsprogrammer bidrar da til mer stabile samfunn med økonomisk vekst og utvikling. En investering i fredsbygging er derfor vel anvendte penger – og helt avgjørende for å snu negative samfunnstrender. Kirkens Nødhjelp vet at behovet for fredsarbeid er stort, og økende. I alle land der organisasjonen jobber med fredsbygging øker etterspørselen etter dette arbeidet. I tillegg til internasjonalt fredsdiplomati er det helt nødvendig å stryke lokalt samhold og samarbeid i lokalmiljøer. Kirkens Nødhjelps erfaring er at folk ønsker å bidra dersom de blir gitt mulighet. Vi mobiliserer og dyktiggjør folk som er berørt av konflikt slik at de selv kan bli fredsbyggere – i sine lokalsamfunn.

75 år etter starten i 1947, rykket Kirkens Nødhjelp igjen ut på et rop om hjelp forårsaket av krig i vår egen verdensdel. Sammen med andre kirkelige hjelpeorganisasjoner i Europa har vi dette året satt i gang en av våre største nødhjelpsoperasjoner på mange år. For oss går det en linje mellom fredsarbeid, nødhjelp og arbeidet for rettferd og utvikling. Bak Kirkens Nødhjelp står kirkene i Norge og tusener av mennesker som trofast og regelmessig gir til noe som er større enn dem selv. Hvert årskull av konfirmanter som lærer om verdens urett og får mulighet til å gjøre noe med den gjennom den årlige fasteaksjonen.

Hver dag ser vi tegn på at det nytter. Der det skapes fred, forbedret livsgrunnlag og varig forandring. Tegnene på håp inspirerer oss alle – til å fortsette.

På bildet øverst: Religiøs dialog Pakistan.Biskop i Central Cathedral of praying hands, Munawor Rumalshah sammen med mufti Saifullah Khalid, en av lederne i Royal Emperors mosque. Her kommer de sammen ut av katedralen. biskoperleier peacebuilding. Foto: Kirkens Nødhjelp.

Publisert: