Desmond Tutu

Erkebiskop og fredsprisvinner Desmond Tutu var en frontfigur i kampen mot apartheid og ble en uredd stemme for rettferdighet, menneskeverd og forsoning.

Tutu viste hvorfor kampen mot urett også krever at kirkene i gitte situasjoner må agere politisk. Samtidig har hans ledelse av sannhets- og forsoningskommisjonen i Sør-Afrika brakt forsoning inn som et sentralt element i prosesser der det har vært nødvendig med et bredt historisk oppgjør med urett. Mange titalls forsoningsprosesser rundt om i verden er blitt inspirert av den Tutu sto i spissen for. Kirkens Nødhjelp er som organisasjon stor takk skyldig til Tutu for hans inspirasjon og forbilde i kampen for en mer rettferdig verden. Desmond Tutu var partner med Kirkens Nødhjelp fra 1995, og Kirkens Nødhjelp jobbet sammen med ham i sørlige Afrika, for rettferdighet. Tutu var flere ganger i Norge og ga støtte til Kirkens Nødhjelps arbeid, blant annet rundt TV-aksjonen. Han deltok også i våre klimaarrangementer rundt klimatoppmøtet i København. Gjennom støtten til kampen mot apartheid fikk Kirkens Nødhjelp en erfaring som har vært med å forme organisasjonen og hatt betydning for arbeidet flere steder i verden. Våre varmeste tanker går til hans familie.

01881.jpg

Desmond Tutu i kapellet i Kirkens Nødhjelps lokaler i Oslo i 2008

Publisert: