Alle har rett på en trygg do

#dritviktig

Åpent brev til Nikolai Astrup

Åpent brev til Nikolai Astrup

Verden do-dag 19. november.

Hvert år markerer Kirkens Nødhjelp Verdens dodag 19.november. I år har vi spesielt fokus på viktigheten av trygge doer knyttet til kvinner og jenters menstruasjon, og hvordan dette henger sammen med deres verdighet, helse, trygghet og mulighet for deltagelse.

Mensen er en helt naturlig del av jenter og kvinners reproduktive system. Likevel er det å få mensen utrolig negativt for mange jenter og kvinner. En studie utført av UNICEF i Kenya viser at 65% av kvinner i Kibera-slummen bytter sex mot bind. Vi vet også at myter rundt mensen sammen med kulturell og sosial praksis gjør at jenter skammer seg og at de noen steder blir sendt vekk fra familien sin. Dette fører til at jenter og kvinner blir enda mer sårbare overfor overgrep og kjønnsbasert vold, idet de da er alene uten beskyttelse fra sitt sosiale nettverk. For mange kvinner og jenter betyr menstruasjon at de ikke kan delta i samfunnet, de kan ikke gå på jobben, hente vann, lage mat, praktisere sin religion eller gå på skolen. En rapport fra UNESCO viser at en av ti jenter sør for Sahara uteblir fra skolen når de har mensen. Ifølge estimater tilsvarer dette så mye som tjue prosent av et skoleår.

Snakk mer om mensen!

Kirkens Nødhjelp ønsker å berømme ministeren for at han tok med seg mensen fra Nepal til talerstolen på Stortinget. Det er kjempeflott at Norges utviklingsminister, som også er en mann, står på Stortinget og snakker om viktigheten av at jenter og kvinner får muligheten til å håndtere menstruasjonen sin på en hygienisk og verdig måte. Likevel må vi innse at størstedelen av problemstillingene rundt mensen skjer i verden, og ikke i Norge. Majoriteten av verdens ledere, som forvalter makt og ressurser, er menn og ikke damer. Budskapet må derfor nå ut til dem. Verden trenger gode mannlige rollemodeller som forstår at mensen er blodig alvor og at en trygg do er dritviktig. Vi trenger også menn som ønsker å handle og forandre.

I løpet av 2019 håper Kirkens Nødhjelp at utviklingsministeren kan ta opp problematikken rundt tilgang til trygg do og mensen på talerstolen i internasjonale forum, slik som blant annet FN, og således utfordre sine mannlige internasjonale kollegaer til også å prioritere denne tematikken – både med ord og handling.

Utfordre Nikolai Astrup på twitter!

 

Tilbake