Alle har rett på en trygg do

#dritviktig

«How to do»

«How to do»

Det viktigste er ikke hvordan man sitter på doen, eller hvor mye den lukter.

Det aller viktigste når man bygger en latrine eller toalett er å tilpasse den lokale forhold, kontekst og kultur.

Derfor kan det variere hva som er viktig når man bygger en do eller en latrine. Nøkkelen til suksess er å spørre brukerne hvilke behov de har når de skal bruke en do.

Kirkens Nødhjelp bygger latriner over hele verden, og alle disse latrinene skal ha flere ting til felles:

  • Lett tilgjengelige.
  • Trygge å bruke – også når det er mørkt.
  • Alle kan bruke dem, også barn, gravide, eldre og folk med nedsatt funksjonsevne.
  • Forurenser ikke vannkilder.
  • Gir tilstrekkelig privatliv – lyd er viktig å tenke på.
  • Offentlige toaletter må være kjønnsdelte.
  • Mulig å vaske hendene etterpå.
  • Ren og med god belysning.
  • Vann må dreneres bort fordi mygg liker stillestående vannpytter.
  • Tilpasset lokale kulturer – ikke alle foretrekker sete med doring.
Tilbake