Alle har rett på en trygg do

#dritviktig

Hva kan du gjøre?

Hva kan du gjøre?

Det første vi sammen må klare er å snakke om toaletter, avføring og det å gå på do.

Det er ofte et tabubelagt tema, men skal man finne gode løsninger, må man snakke om problemene.

Norske politikere må stilles til ansvar. Vi har gått med på internasjonale avtaler som forplikter, både politisk og økonomisk. Det er også moralsk og etisk riktig at vi jobber for at mennesker i andre land får trygge steder å gå på do.

Man kan gi penger til små og store organisasjoner som jobber med å bedre tilgangen til toaletter. En slik støtte vil garanterte gi et menneske mer verdighet, men den kan også gi det samme mennesket en bedre helse, og i beste fall redde liv.

Tilbake