Alle har rett på en trygg do

#dritviktig

Hvorfor er det #dritviktig?

Hvorfor er det #dritviktig?

Å sikre mennesker tilgang til et toalett er å redde liv.

Når noen gjør fra seg på et sted som ikke oppfyller kravene til en trygg do, risikerer man at avføringen havner i maten og drikkevannet til mange tusen mennesker.

Diaré kan drepe

Om du drikker vann eller spiser mat som inneholder spor av avføring, kan du få sykdommer som diaré, kolera, tyfoidfeber og dysenteri. Disse sykdommene kalles «vannbårne sykdommer» og kan alle være dødelige om de ikke behandles. Tallene på hvor mange som dør av sykdommer som er knyttet til mangelen på trygge sanitærforhold, varierer mye. En rapport fra WHO og Unicef som tok for seg situasjonen i 2017, estimerer at over 280.000 personer dør av diaré hvert år.12 Disse dødsfallene kan både skyldes forurenset drikkevann, dårlige hygieniske forhold, eller utrygge sanitærforhold.

Men mangel på rent vann, god hygiene og gode toaletter henger sammen. Når man først har fått en vannbåren sykdom som diaré, er en del av behandlingen å drikke vann. Men de som mangler tilgang til rent vann, opplever å bli fanget i en ond sirkel der vannet forverrer sykdommen i stedet for å bidra til å kurere den.

Krise når kriser oppstår

Det er spesielt i krisesituasjoner at vannbårne sykdommer kan blomstre. Ved flom og oversvømmelser kan avføring blande seg med flomvannet. Vannet man bruker til drikke, matlaging og personlig hygiene kan bli forurenset, og risikoen for å få en vannbåren sykdom vokser kraftig.

En slik forurensing av drikkevannet, vaskevannet, badevannet og maten kan også skje om en latrine eller do ikke er bygd på en god nok måte.

Dårlige toaletter, eller mangel på toaletter, er også et hinder for utdanning, fordi det hvert år er 443 millioner skoledager som går tapt på grunn av mangel på toaletter. Ofte er situasjonen slik på grunn av politisk uvilje, mangel på penger eller diskriminering.13

Kan hemme likestilling og utvikling

For jenter som har menstruasjon, er det ekstra viktig å ha tilgang til ordentlige toaletter og vaskefasiliteter, også på skolen. Om skolene ikke har dette, vil mange jenter ikke kunne opprettholde en god hygiene, og dermed falle ut av utdanningsløpet, noe som igjen er et hinder for likestilling.

Mange barn kan også bli utsatt for kronisk underernæring etter å ha vært syke over tid, noe som kan påvirke deres utvikling og svekke deres evne til læring. Om en befolkning blir utsatt for dette, vil også et land utvikle seg tregere.

Tilbake