Alle har rett på en trygg do

#dritviktig

Når en do, eller mangelen på do, tar livet av mennesker

Når en do, eller mangelen på do, tar livet av mennesker

Du må på do, og har tre valg:

Du må på do, og har tre valg:

  1. Bæsje i en pose og knytte igjen?
  2. Gå på do nede ved elva, der alle kan se deg?
  3. Eller prøve å holde igjen til det blir mørkt, men også farligere å gå ut?

Hver dag står millioner av mennesker overfor et liknende dilemma når naturen kaller.

Vi går alle på do opptil flere ganger om dagen, og vi stiller høye krav til toalettet. Det skal være rent, og det skal være privat. Men en trygg do er like viktig for den tredjedelen av verdens befolkning som ikke har tilgang til et velegnet sted å gå på do.»

Svimlende 2,4 milliarder mennesker kan ikke gå på do et sted hvor de har privatliv, og hvor hygienen er ivaretatt.1

Det å gå på do handler ikke bare om å tømme blære og tarm, det handler også om verdighet, trygghet og sykdomsforebygging. En trygg do kan være forskjellen på liv og død. I en FN-rapport blir det sagt at det å kunne kontrollere kroppsfunksjoner som urinering, avføring og menstruasjon rører ved kjernen i menneskers verdighet.2

Kirkens Nødhjelp jobber med å bygge doer, som i bistandsverdenen ofte kalles latriner, og bedre de sanitære forholdene i land over hele verden. I dette heftet skal vi fortelle hvorfor en trygg do kan være forskjellen på liv og død. Vi skal også se hva du og jeg kan gjøre for at vi når FNs bærekraftmål nummer seks, slik at alle mennesker i denne verden kan få gå på en trygg og hygienisk do.

Tilbake