Ekstremt utfordrende hjelpearbeid i Nepal

I dag orienterer Kirkens Nødhjelp statsministeren og utenriksministeren om nødhjelpsinnsatsen i Nepal. – Dette er den vanskeligste operasjonen vår på mange år, sier generalsekretær Anne-Marie Helland.

Kirkens Nødhjelps første hjelpearbeidere landet i formiddag i Katmandu, og skal gjøre klart for organisasjonens respons for å sikre rent vann til de overlevende.

Vårt beredskapsteam før avreise til Nepal mandag 27.04
Vårt beredskapsteam før avreise til Nepal mandag 27.04

– Vi forbereder oss på å sende utstyr fra vårt beredskapslager i Dubai i morgen, sammen med nødvendig personell. Dette skal gi rent og livsnødvendig vann for flere tusen mennesker, sier Helland.

Ber om betydelig økning fra Norge

Behovet for nødhjelp er enormt, og Helland ber norske myndigheter om en betydelig økning av bevilgningene i den akutte fasen.

Situasjonen i Nepal er uoversiktlig og det er krevende å få utstyret raskt inn.

– Derfor ser vi nå på alternative arbeidsmetoder og transportruter. Ett alternativ er å fly containerne til India og transportere dem på lastebil inn til Katmandu, sier generalsekretær Anne-Marie Helland. 

– Vi ser også på muligheten for å dele utstyret opp i mindre forsendinger på mindre fly og helikopter, som kan lande på de landingsstripene som fungerer.

Vanskeligere enn Filippinene

I dagens møte med utenriksministeren og statsministeren ber Helland dem om å forberede seg på en svært vanskelig og ressurskrevende nødhjelpsoperasjon.

– En slik katastrofe skaper kaotiske forhold. Når alt er ødelagt, er det utfordrende å nå frem med nødhjelp. Vi frykter at nødhjelpsarbeidet i Nepal blir enda vanskeligere enn vi opplevde etter tyfonen på Filippinene i 2013. Flyplassen i Katmandu er den eneste internasjonale flyplassen som er åpen, og er allerede en flaskehals. Mye av veinettet er ødelagt, og det er krevende når eneste transportmulighet er luft- og landeveien, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Lokal nødhjelp i gang

Åtte millioner mennesker er ifølge nepalske myndigheter rammet av det største jordskjelvet i landet på 80 år. Kirkens Nødhjelp tar sikte på å ikke bare arbeide i Katmandu, men også i rurale områder hvor det meldes om voldsomme ødeleggelser.

Kirkens Nødhjelps partner LWF er i gang med utdeling av nødrasjoner i Nepal
Kirkens Nødhjelps partner LWF er i gang med utdeling av nødrasjoner i Nepal

– Internasjonale Kirkens Nødhjelps lokalt ansatte i Nepal har siden lørdag morgen norsk tid jobbet på spreng for å nå frem til jordskjelvofrene med akutt nødhjelp.  Bare i løpet av det første døgnet nådde våre partnere ut til 2.500 mennesker med mat, vann og teltduker, sier Helland. 

Publisert:

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i