En likestilt løsning på klimakrisen

Kvinner og jenter rammes hardere av klimaendringene enn menn, særlig i fattige land. Likevel er kjønn altfor sjelden et tema når man skal finne løsninger, ifølge ny rapport.

present3.JPG

– I vårt arbeid med fattige og sårbare samfunn rundt omkring i verden, ser vi at klimatiltak går hånd i hånd med likestillingstiltak. Kjønn og likestilling må derfor alltid være en del av samtalen når vi snakker om klimaløsninger, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

EN DEL AV LØSNINGEN

Kvinner og jenter har 14 ganger større sannsynlighet for å dø av katastrofer som følge av klimaendringer enn menn og gutter. De er oftere fattige, har mindre tilgang til penger og informasjon, og har oftere ansvar i hjemmet som begrenser bevegelsesfriheten. I tillegg er kvinner underrepresentert i beslutningsprosesser og i arbeidsmarkedet på verdensbasis.

Samtidig utgjør kvinner i fattige land flertallet av småskala-bønder som dyrker jorda for å skaffe mat på bordet til egen familie, og de spiller en viktig rolle når det gjelder bruk av skog og andre naturressurser De er derfor ofte mer direkte involvert i forvaltningen av naturressurser. Erfaringen og kunnskapen disse kvinnene har, er avgjørende for å tilpasse klimatiltak til lokale forhold. Høybråten mener derfor mer inkludering av kvinner er nøkkelen.

– Det er svært viktig å anerkjenne kvinners rolle som en del av løsningen på klimakrisen. Mer fokus på likestilling vil gi mer rettferdige og mer effektive tiltak, sier han.

HØYE AMBISJONER

De nordiske landene har høye ambisjoner for både klima- og likestillingspolitikk. Derfor har medlemmer av den internasjonale humanitære alliansen ACT Alliance i Norge (Kirkens Nødhjelp), Sverige (Act Svenska kyrkan), Danmark (Folkekirkens Nødhjælp) og Finland (Kirkon Ulkomaanapu og Suomen Lähetysseura) nå vurdert hvordan kjønnsperspektivet integreres i de nordiske landenes finansiering av klimatiltak i fattige land.

Resultatet er rapporten “From words to action – Lessons from Nordic efforts to integrate gender equality in climate finance”. Her gjennomgås data fra OECD knyttet til kjønn og klimafinansiering i fattige land.

MANGLER KONKRETE TILTAK

Ifølge rapporten inneholder mange av de gjennomgåtte prosjektene en analyse av kjønnsperspektivet, men de mangler ofte konkrete tiltak som sikrer at kjønnsspesifikke hensyn er ivaretatt. Rapporten peker både på gode eksempler til etterfølgelse og utfordringer i arbeidet med kjønn og klima. Den inneholder også en rekke råd og anbefalinger til både de nordiske landene, donorer, organisasjoner og privat sektor om hvordan man bedre kan sikre effektiv integrering av  med kjønnsperspektivet i klimainnsatsen.

– Det er kun når vi sikrer at alle mennesker – uansett kjønn – får muligheten til å delta og handle at vi kan finne en bærekraftig løsning på klimakrisen, sier Høybråten.

Her er lenke til hele rapporten:

From Words to Action. Lessons from Nordic Efforts To Integrate Gender Equality In Climate Finance. (pdf).

Foto: Kirkens Nødhjelp. 

 

Publisert: