Enormt behov for nødhjelp i Pakistan

Kirkens Nødhjelp er i full gang med en stor nødhjelpsoperasjon for å redde liv i de flomrammede områdene i Pakistan.

Foto: Asif Hassan / AFP

Sist oppdatert 16.09.2022.

Hjelp oss å hjelpe de berørte av flommen i Pakistan. Vipps til 2426. 

Over 33 millioner mennesker er rammet av flommen i Pakistan. En tredjedel av landet ligger under vann, minst 500.000 hus er ødelagt og mer enn 1400 mennesker har omkommet. 

Kirkens Nødhjelp er nå i gang med en respons for å hjelpe de som er rammet av flommen. Vi bidrar blant annet med rent vann, enkle toalettfasiliteter, midlertidig husly og tiltak for å begrense spredningen av vannbårne sykdommer.  

– Folk har mistet alt de eier. De måtte forlate hjemmene sine for å redde seg selv og familiene sine fra flommen, forteller Abid Hussein, en av Kirkens Nødhjelps ansatte i  Pakistan.  

Hussein befinner seg i en av de verst rammede provinsene sør i Pakistan, provinsen Sindh.

– Regjeringen i Pakistan prøver desperat å sende inn forsyninger, men med så mange mennesker som er rammet av flommen, vil de ikke være i stand til å hjelpe alle, sier Hussain.

KVINNER OG BARN SPESIELT UTSATT

Hussain forteller at gravide kvinner bor langs veikanter eller i midlertidige bosettinger. 

– Kvinner og nyfødte barn mangler helsetilbud. I tillegg er det mygg over alt. Folk har ikke rent drikkevann og blir derfor tvunget til å drikke forurenset flomvann som forårsaker vannbårne og luftbårne sykdommer som malaria, diaré og skabb, forteller Hussain.

EN KREVENDE RESPONS

Pakistanske myndigheter har for første gang på mange år erklært nasjonal krise, og bedt det internasjonale samfunnet om å bidra med nødhjelp. De har aktivert det nasjonale kriseapparatet og fokuserer nå på å redde folk og infrastruktur. 

– Det er en krevende nødhjelpsrespons vi er i gang med. Konsekvensene av flommen er enorme. Det er en kamp mot klokka for å redde liv, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. 

Denne katastrofen treffer på et tidspunkt da landet står overfor en rekke utfordringer og kriser. Den pakistanske økonomien er svak, landet har blitt hardt rammet av Covid-19. I tillegg har krigen i Ukraina også skapt negative konsekvenser for Pakistan. Matvareprisene har steget kraftig og det er høy inflasjon.  

DETTE GJØR KIRKENS NØDHJELP NÅ: 

Kirkens Nødhjelp startet allerede nødhjelpsarbeidet i provinsene Balochistan og Sindh i midten av august. Her arbeider vi sammen med lokale samarbeidspartnere.

Vi renser forurenset vann, som sikrer flere tusen mennesker trygt drikkevann hver dag. Vannkilder og brønner er blitt oversvømmet av flomvannet i enormt omfang, så dette arbeidet er kritisk. 

Vi arbeider også med å sikre toalettfasiliteter, samt deler ut plastpresenninger til midlertidig husly. Kirkens Nødhjelp har raskt kunnet starte innsatsen med egne innsamlede katastrofemidler, og trapper nå ytterligere opp med støtte fra Norges utenriksdepartement.

– Vi skalere opp vannrensingen i Baluchistan og Sindh provinsene, og utvider til Punjab og Khyber Paktunkwa, sier Høybråten.

SÅRBAR FOR KLIMAENDRINGER

Pakistan bidrar til mindre én prosent av klimagassutslippene som varmer opp kloden vår. Landet er imidlertid blant de landene som rammes hardest av klimaendringene, og er rangert som det åttende mest sårbare landet på German Watch Global Climate Risk Index 2021.

–  Klimakrisen er her for alvor og den rammer mennesker på liv og død. For kampen mot klimaendringene er de største utfordringene i vår tid, og flommen i Pakistan er nok et eksempel på det, sier Høybråten.

I flere av de flomrammede delene av Pakistan bidrar vi blant annet med: 

  • Rent vann 
  • Enkle toalettfasiliteter 
  • Midlertidig husly 
  • Tiltak for å begrense spredningen av vannbårne sykdommer
  • Myggnett for å hindre spredning av malaria og andre insektbårne sykdommer 

Takket være dere givere kan vi rykke ut raskt i akutte nødsituasjoner. Folk i nød skal ha hjelp.
Ønsker du å støtte vårt katastrofefond? Vipps til 2426. 

STØTT VÅRT ARBEID

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned