Flere hundre tusen på flukt fra flom

Nesten en million mennesker i Sør-Sudan er rammet av flom, anslår FN. Den alvorlige flommen har ødelagt store områder og lagt landsbyer under vann. Flere hundre tusen mennesker er på flukt.

R0076238.JPG

Flommen har rammet hardt og brutalt, og de siste to månedene har situasjonen forverret seg, og stått for ødeleggelser som har fått store ringvirkninger. Mange kan ikke lenger bo i husene sine, hele landsbyer er lagt under vann.  

Veier, flystriper, helsehus, skoler og butikker er noe av det som er rammet. Mange har mistet livsgrunnlaget da avlinger og beitemarker ligger under vann.  

Folk sliter med å skaffe seg nok mat og få helsehjelp, og kommunale tilbud er svært begrenset.  

Dette kommer nå i tillegg til konfliktene som har pågått i det unge landet siden det ble etablert i 2011.  

Fra før er Sør-Sudan utmattet etter tiår med konflikt som har ødelagt veier, styring og grunnleggende tjenester. Nå har vannmassene gjort det enda verre.  

Flommen har rammet områdene i Jonglei som Pibor, Gumuruk og Twic Eastsom fra før har store humanitære problemer på grunn av konfliktene i landet.   

Skittent vann har gjort at vannbårne sykdommer som kolera og mage- og tarmsykdommer har blusset opp. Noe som i verste fall tar liv.  

Krisen i landet har forsterket seg som følge av kraftig regn og flom, og man anslår at så mange som 7,2 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp.  

R0076232.JPG

Kirkens Nødhjelp er til stede i de rammede områdene med livsnødvendig hjelp som rent og trygt vann, sanitær og hygiene. I tillegg setter vi opp husly til dem som har fått ødelagt hjemmene sine av vannmassene, og sørger for kokeutstyr til matlaging.  

Men behovene  er store og det er vanskelig å nå frem til de som er hardest rammet.  

Kirkens Nødhjelp har jobbet i Sudan/Sør-Sudan siden 1971 med vann, sanitær, hygiene, kjønnsbasert vold, reproduktiv helse og fredsbygging.  

Vi har fått fire millioner kroner av norske myndigheter til å hjelpe menneskene som har fått livene sine ødelagt av flommen, men behovene er fortsatt enorme. 

Vi står sammen med dem som er rammet. Vi skaffer rent vann og trygge sanitære forhold. 

Med din støtte kan vi hjelpe enda flere.  

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned