Sju fredsaktører drept i angrep mot Kirkens Nødhjelps biler

- Dette er en trist dag for Kirkens Nødhjelp og for bistandsarbeidere over hele verden. Våre tanker går til familiene som har mistet en av sine kjære i dette angrepet, og våre ansatte som er berørt av dette, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Lørdag ble to av våre biler angrepet i Imehejek i Sør-Sudan. Sju personer ble drept, og de sju var lokale fredsaktører som deltok på en fredskonferanse. De tre ansatte i Kirkens Nødhjelps som var til stede ved hendelsen kom seg i sikkerhet.

- Vi fordømmer angrepet på sivile og humanitære arbeidere på sterkeste. Angrepet viser hvor krevende og kompleks det er å jobbe i land hvor sikkerhetssituasjonen endrer seg hele tiden, sier Høybråten.

Kirkens Nødhjelp har vært til stede i Sør-Sudan i 50 år, og det er vårt eldste program. Her jobber vi med vann, sanitær og hygiene, kjønnsbasert vold, fredsbygging, lærerutdanning i lokalsamfunnet og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne.

- Vi følger nå opp våre egne ansatte, som er sterkt preget av dette. Vi har i dag hatt minnemarkeringer både i Oslo og i Juba, sier Høybråten.

Publisert: