Frykter Korona-katastrofe, ber Norge trappe opp global innsats

Statsministeren og Utenriksministeren blir utfordret av de store norske hjelpeorganisasjonene til å øke bistanden for å bekjempe den globale pandemien fra korona-viruset. Det advares sterkt mot å kutte bistand for å finansiere Korona-innsatsen i Norge:

”Et utbrudd i fattige og sårbare stater vil være svært alvorlig, og vil kunne få katastrofale humanitære konsekvenser”, advarer organisasjonene og skriver at land med dårlig utbygd helsevesen, lite tilgang på rent vann og lav matsikkerhet vil få store problemer når pandemien utvikler seg.

Organisasjonene anerkjenner regjeringens innsats i Norge og bidragene til utvikling av en vaksine.

”Men selv om episenteret for pandemien for øyeblikket er Europa, er vi svært bekymret for at den snart vil nå menneskene i fattige og svært sårbare land,” skriver Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors i brevet til Solberg og Eriksen Søreide før budsjettkonferansen starter.

Organisasjonene ser allerede at lavere kronekurs kommer til å føre til kutt og omdisponeringer i det humanitære og langsiktige arbeid. Kuttet de nå frykter i internasjonal bistand vil gå hardt utover muligheten til å hjelpe. Organisasjonene forbereder seg nå på at det flere steder kan komme katastrofale konsekvenser, og ser på hvordan innsatsen kan trappes opp.

- Vi har lang erfaring med å håndtere alvorlige epidemier og kriser i verdens mest sårbare områder. Den globale dugnaden trengs nå, avslutter generalsekretærene Bernt Apeland, Birgitte Lange, Dagfinn Høybråten, Jan Egeland og Henriette Westhrin.