Greta utfordrer de mektige

Om 50 år er det dagens skoleelever som bestemmer over verden. Skoleleven Greta krever å være med på å bestemme hvordan fremtiden hennes skal se ut.

I 2018, da Greta Thunberg var 15 år, ble hun en av verdens mest kjente klimaforkjempere. Jenta fra Sverige fikk først mye oppmerksomhet da hun streiket fra skolen utenfor den svenske Riksdagen, for å få politikerne til å ta klimaproblemene på alvor. I tillegg forklarer hun hvor bakvendt det er at så lite blir gjort når alle vet hvor stort hele verdens klimaproblem er. I desember holdt hun tale under FNs klimaforhandlinger i Polen. Der ba hun de voksne forhandlerne om å skjerpe seg og å lytte til de unge.

Senere har skoleelever mange steder i Europa blitt inspirert og demonstrert i skoletida. Noen steder har flere 20-30.000 demonstrert i gatene. Og Greta har reist rundt og holdt appeller for de store folkemassene.

Bli med på klimakampen og send ditt klimamål til klimaministeren!

Skjønner ikke alvoret

Gretas budskap er at de voksne har skapt et stort problem som de ikke er villige til å løse. Greta sier at de voksne ikke skjønner alvoret og fortsetter med de samme dårlige ideene som skapte dette store problemet. Hun mener at de voksne nå må lytte til de som skal ta over jorda – og det haster.

– Klima har en tidsfrist, og derfor må vi handle mens vi fortsatt kan, sier konfirmantene i videoen.

Det er nå det er mulig å kutte nok klimagasser til å klare å stoppe klimaendringene på 1,5 grader oppvarming. Det går ikke om vi begynner om fem eller ti år. Klimaendringene utvikler seg så raskt at dette er absolutt siste sjanse før alt kommer ut av kontroll.

Utfordre de voksne

Derfor må alle være med. Unge kan gjøre som Greta, å utfordre de voksne som bestemmer. De voksne har mest ansvar, for de har mest makt. Men når tusenvis av unge går sammen og utfordrer de voksne, får det mye oppmerksomhet. Bare se på Greta. Derfor er det bare å sette i gang. Barn, ungdom og voksne kan utfordre de som bestemmer.

Og nå skal norsk ungdom gjøre som Greta. 22. mars skal skoleelever og studenter over hele Norge streike fra skolen for å vise politikerne at de ikke aksepterer å fortsette som før. Tusenvis av norske ungdommer krever at Norge tar klimaansvar.

Det vi vet er at alle land i verden må kutte mye av sine klimagassutslipp. Vi vet at i 2030 må Norge slippe ut 53 prosent mindre enn vi slapp ut i 1990. I dag slipper vi ut mer enn vi gjorde i 1990, så her er det bare å henge i. Alle kan være med, og alle kan påvirke de som har makt til å få det til.

Publisert: