Gullstandard for grønne investeringer

Ny rapport: Slik kan Oljefondet bli en standardsetter for bærekraftige investeringer i fornybar energi

Vindmøller. Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

I flere år har Kirkens Nødhjelp, sammen med Framtiden i våre hender og andre aktører, jobbet for at Oljefondet skal få investere i unotert infrastruktur i fornybar energi. Dette har vi kjempet for fordi det trengs store investeringer i fornybar energi, som solparker og vindkraftanlegg, for å nå klimamålene.

Slike prosjekter finnes i stor grad i et marked som oljefondet ikke kan investere i nå: i infrastrukturmarkedet som ligger utenfor børs. Derfor jublet vi da Stortinget i vår ba regjeringen om et mandat for investeringer i unoterte fornybarprosjekter innenfor miljømandatene. Dette mandatet er ventet til våren, i forbindelse med stortingsmeldingen for oljefondet.

Nå blir derfor spørsmålet hvordan dette skal gjennomføres. I vår nye rapport, skrevet av The Governance Group kommer vi med flere innspill til hvordan dette bør skje, og vi trekker frem disse tre elementene frem som spesielt viktige:

  • Grundige forundersøkelser FØR man går inn i en investering. Her skiller unotert infrastruktur seg fra f eks aksjeinvesteringene, hvor man investerer først, og sjekker for eventuelle menneskerettighetsbrudd etterpå.
  • Gode analyser om påvirkning for lokalbefolkningen. Her er dialog med lokale avgjørende.
  • Lære av investorer som allerede gjør – og får til – slike investeringer.

Last ned hele rapporten her

Del innlegget