Historisk vedtak i kampen mot skattetriksing

FN vedtok 22 november å starte en prosess for en skattekonvensjon. Det var samtlige afrikanske land som fremmet forslaget, og det fikk et overveldende flertall i FNs generalforsamling. Dette kickstarter en mellomstatlig FN-prosess for å forhandle frem en ny rammekonvensjon om skattesamarbeid. Formålet med en slik konvensjon er å bekjempe skattetriksing og kapitalflukt som tapper land for store pengesummer hvert år.

IMG_4852 (2).jpg

Foto: Kirkens Nødhjelp/Silje Ander.

–  Det er en stor seier at resolusjonen om en skattekonvensjon ble vedtatt i FN. I en verden som preges av alvorlige kriser og økende ulikhet, kan vi ikke akseptere at store summer går tapt på grunn av skattetriksing. Felles internasjonale regler må på plass, skal vi klare å komme til bunns i problemet, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten.

Mens en liten gruppe, hovedsakelig bestående av OECD-land, stemte mot resolusjonen, ble den vedtatt med et overveldende flertall. 125 land stemte for, 48 stemte mot og 9 stemte avholdende. Colombia og Chile skilte seg ut i gruppen av OECD-land og stemte for. Arbeidet for å implementere resolusjonen vil settes i gang til neste år, og planen er ferdigstille retningslinjer for forhandlinger innen august 2024.

–  Kirkens Nødhjelp er skuffet over at Norge valgte å stemme avholdende, vi håpet i det lengste at Norge ville stemme for. Dette handler om å bryte en ond sirkel som holder fattige land fast i fattigdom og ulikhet. Det er ubegripelig at regjeringen mener at den ved å avstå fra å ta stilling til dette historiske vedtaket viser lederskap, sier Høybråten. 

– Vi forventer imidlertid at Norge kommer til å delta i arbeidet vi har foran oss for å få på plass en skattekonvensjon i FN. Det vil være viktig både for kampen mot skattetriksing, men også for å bygge bro mellom fattige og rike land i en tid som preges av polarisering, sier Høybråten. 

Kirkens Nødhjelp jobber for å endre strukturelle årsaker til fattigdom og urettferdighet. Kampen mot skattetriksing har vært en del av dette arbeidet i mange år, og i det siste har vi trappet opp innsatsen for en skattekonvensjon i FN sammen med organisasjoner over hele verden. Arbeidet for en skattekonvensjon i FN er viktig for mange av Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjoner og kirkelige nettverk. I går vedtok generalforsamlingen i All Africa Conference of Churches flere resolusjoner om økonomisk rettferdighet, blant annet en resolusjon for en skattekonvensjon.

Publisert: