Ny respons for å hjelpe 23 000 flyktninger i Mali

Volden i Mali og nabolandene øker. Nå har Kirkens Nødhjelp satt i gang en respons i Ménaka nord i Mali for å hjelpe internt fordrevne flyktninger.

– Vi ser at volden mellom væpnede grupper i Mali og nabolandene har økt. Noen av disse væpnede gruppene er koblet til IS og har den siste tiden rettet volden direkte mot sivile. Gruppene dreper menn og unge gutter og jager kvinner og barn på flukt, forteller Anne Cathrine Seland, landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Burkina Faso og Mali. 

Siden mars 2022 har sammenstøt mellom væpnede grupper i I Ménaka nord i Mali ført til at 56 000 mennesker er drevet på flukt. Nesten to tredjedeler av flyktningene er kvinner og barn. Byen Ménaka har begrenset kapasitet til å ta imot flyktningene. Mange bor derfor i provisoriske telt og forlatte bygninger.

1 Burkina Faso og Mali.pngTo internt fordrevne flyktninger utenfor Boromo i Burkina Faso. Både i Mali og Burkina Faso øker nå volden mellom væpnede grupper og mange tusen mennesker har måttet flykte. Foto: Håvard Bjelland /Kirkens Nødhjelp

Gir beskyttelse mot vold og overgrep

I midten av juni satt Kirkens Nødhjelp i gang en respons for å hjelpe flyktningene i Ménaka. Målet er å nå ut til 23 000 internt fordrevne i området.

– Vi sørger for vann og gir flyktningene tilgang til toaletter og gode hygiene fasiliteter. I tillegg gir vi beskyttelse mot vold og overgrep, sier Seland. 

Mange av flyktningene hun har møtt forteller sterke historier. 

– Kvinner jeg har møtt forteller at de har sett ektemennene sine bli drept. Noen har også familiemedlemmer som har blitt med i jihadistiske grupper. Den økende volden ødelegger båndene mellom familier og lokalsamfunn, sier Seland.

Hun forteller at volden nord i Mali nå sprer seg sørover. 

– Vi opplever flere angrep på grensen til Burkina Faso, Benin og Elfenbenskysten. Den økende volden er på vei til å bli et enormt problem for hele Vest-Afrika, sier Seland.

2 Burkina Faso og Mali.pngAnne Cathrine Seland, landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Burkina Faso og Mali er bekymret for flyktningsituasjonen i de to landene. Foto: Håvard Bjelland /Kirkens Nødhjelp

Gi unge mennesker et håp

Hun mener sikkerhetssituasjonen i Mali og nabolandene må bedres og at unge må få et håp om en bedre framtid.

– Vi må gi unge mennesker et håp om en bedre framtid og bidra til at de får en jobb. Hvis man ikke har en jobb å gå til kan det være enklere å bli rekruttert til en jihadistisk gruppe. Vi må bedre sikkerhetssituasjonen i disse områdene og forebygge konflikter mellom jordbrukere som har beitedyr, og mellom etniske grupper, konflikter jihadister utnytter for å rekruttere nye medlemmer. Dette er ingen enkel jobb, men den er enormt viktig for å gjøre en forskjell for svært sårbare mennesker, sier Seland.