Hvilket parti har den beste politikken for verden?

Kirkens Nødhjelp har gått gjennom partiprogrammene til alle partiene på Stortinget, for å se hvilket parti som har den beste politikken for å skape en mer rettferdig verden. Rapporten blir lansert i sin helhet neste tirsdag under Arendalsuka, og da blir det også debatt om framtiden for norsk utviklingspolitikk.

Arbeiderpartiet

Samlet vurdering

Mange av de viktige utviklingspolitiske temaene er berørt i Arbeiderpartiets program. Men landets største parti vegrer seg på en rekke områder tydeligvis fra å gå inn i detaljene og vil helst komme til enighet internasjonalt før implementering i Norge. De konkrete tiltakene er for få og for svake på felter som klima, gjeld og eksport av militært materiell. Arbeiderpartiet har vært aktive i bistandsdebatten den siste tiden, men det er behov for å utbrodere utviklingspolitikken ytterligere. I tillegg savner vi klarere ambisjoner om at Norge skal gå foran. På skatt og kapitalflukt har Ap vært solide over tid.

TERNINGKAST: 4

Høyre

Samlet vurdering

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har holdt en høy profil rundt FNs bærekraftsmål. Og dette partiprogrammet går inn for et ambisiøst og viktig mål: En helhetlig plan for hvordan Norge skal oppnå disse. Desto mer påtakelig blir avstanden mellom mål og middel. På de aller fleste utviklingspolitiske områdene mangler Høyre de konkrete tiltakene og virkemidlene som kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Mer arbeid behøves nok før Erna Solberg eventuelt leverer bærekraftsplanen til Stortinget.

TERNINGKAST: 3

Fremskrittspartiet

Samlet vurdering

Verdensborgere flest kommer dårlig ut av Fremskrittspartiets politikk. På samtlige utviklingspolitiske områder står så vel tiltakene som analysene til stryk. Det er bra at Frp har noe politikk på et viktig område som gjeld, men løsningen er lite ambisiøs og trenger å oppdateres. Det er generelt svært få endringer i dette området i partiprogrammet fra forrige periode og vi stiller spørsmål ved om det er tilstrekkelig intern debatt i partiet for å videreutvikle politikken på et område som er i stadig endring.

TERNINGKAST: 1

Senterpartiet

Samlet vurdering

Med økt makt kommer økt ansvar. Når Senterpartiet nå går fra å være et lite til et mellomstort parti, så er det på tide at partiet skaffer seg en mer utbrodert utviklingspolitikk. På felt som bærekraftsmål, bistand og delvis skatt og handel er det ganske bra, men på for mange områder har Senterpartiet lite eller ingenting å melde i utviklingspolitikken. Under tvil bevilger vi Sp

TERNINGKAST: 4

Sosialistisk Venstreparti

Samlet vurdering

SV har gjort hjemmeleksa og har vedtatt et jevnt over svært godt utviklingspolitisk program. Til venstre for midtstreken er SV en testvinner.

TERNINGKAST: 6

 

Kristelig Folkeparti

Samlet vurdering

KrF leverer et jevnt over svært godt utviklingspolitisk program. Et eksempel til etterfølgelse for partiets friere på begge sider av midtstreken!

TERNINGKAST: 6

 

Venstre

Samlet vurdering

Mellom tospannet KrF og Venstre er det ofte førstnevnte som får den utviklingspolitiske oppmerksomheten, men også Venstre har mye god utviklingspolitikk å by på. Vi har noen merknader på blant annet skatt, men på de fleste områder har Venstre med seg de viktigste momentene i utviklingspolitikken. Vi håper Venstre vil fronte disse områdene i større grad.

TERNINGKAST: 5

Miljøpartiet de grønne

Samlet vurdering

En kikk på forrige partiprogram sammenholdt med dette viser at MDG har kommet ganske langt i utviklingspolitikken de siste fire årene. Nå er mye god politikk på plass på mange områder, med et lite stykke igjen på områder som gjeld og handel.

TERNINGKAST: 5

Se hele vurderingen bak våre terningkast over partiene her (pdf)

I tillegg til partivurderingene tar rapporten for seg regjeringens innsats de siste fire årene, og vi kommer med ti bud om hva vi mener må gjøres den kommende stortingsperioden.

MELD DEG PÅ VÅRT ARRANGEMENT PÅ FACEBOOK