Hvor verdensvennlig er politikken?

Kirkens Nødhjelp har vurdert partienes utkast til partiprogram og kommer med anbefalinger om hvordan programmene bør bli sterkere på utvikling. – MDG, KrF og SV leverer solide program på bistands-, klima- og utviklingspolitikk – mens FrP og Høyre har en lang vei å gå for å svare på de globale utfordringene verden står overfor.

Screenshot 2020-11-27 110612.png

Partiprogrammene har blitt vurdert på ti ulike områder. Disse er bærekraftsmålene, samstemthet, bistand, klima, oljefondet, skatt, våpeneksport, gjeld, handel og menneskerettigheter og likestilling.  Vi gir anbefalinger til hvert av partiene om hvordan politikken kan bli mer verdensvennlig. 

– Norsk politikk har effekt ikke bare her hjemme, men er også viktig for livene til menneskene i verdens sårbare land. Denne «løypemeldingen» er ikke ment som en endelig dom, men skal utfordre partiene til å levere enda bedre politikk for å møte de store utfordringene og bringe oss nærmere en mer rettferdig og bærekraftig verden, sier Lisa Sivertsen, leder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.   

Hvert partiprogram har fått en poengsum på en skala fra en til ti. MDG og KrF har fått rapportens høyeste sum, med 9 poeng hver. FrP ligger på bunn med 2 poeng.  

– Fremskrittspartiet har over lang tid tatt til orde for sletting av gjeld i sine program, og det er det verdt å rose dem for. Dessverre gir Frp få andre svar på de globale utfordringene verden står overfor. Det er beklagelig at Frp vier så lite plass til utviklingspolitikk, da de ofte deltar aktivt i debatten om tiltakenes innretning og effekt, sier Sivertsen.  

Både Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti leverer solide program på klima- og utviklingspolitikk. SV følger tett på med sine 8,5 poeng. 

– Det settes en viktig ramme når det slås fast at bærekraftsmålene skal være mål for ulike politikkområder, ikke bare bistanden, og det tas til orde for en samstemt politikk. De vil begge føre en ambisiøs klimapolitikk, holde bistanden høy og leverer solide løsninger på viktige utviklingspolitiske områder skatt og våpen, sier Sivertsen.  

Les rapporten Hvor verdensvennlig er politikken? En vurdering av partienes utkast til partiprogram (pdf)

Publisert: